Dėl „Paparčių“ viaduko Vievio mieste

2022-11-28

Dėl „Paparčių“ viaduko Vievio mieste Elektrėnų savivaldybės administracija prašė paspartinti darbus. Yra gautas Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos atsakymas, kuris yra aktualus vietos gyventojams. Todėl teikiame Lietuvos automobilių kelių direkcijos informaciją šiuo klausimu:
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) ir UAB „Tilsta“ (toliau – Rangovas), įgyvendina projektą, pagal 2021 m. spalio 18 d. pasirašytą viešojopirkimo sutartį Nr.S-1239 ir vykdo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 39,110 km esančios skirtingų lygių sankryžos (Paparčių viaduko) ir aplinkinių kelių rekonstravimo“ darbus (toliau – Sutartis). Vadovaujantis Sutarties 16 punkto nuostata „Rangovas Darbus, nurodytus Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, baigia per 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo“ t. y. 2023 m. birželio mėn. 21 d.
Kelių direkcija susipažinusi su Elektrėnų savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) 2022 m. lapkričio 16 d. rašte Nr.03.2-03-1363 pateiktu prašymu „ <...> paspartinti darbus, kad eismo ribojimai būtų kuo greičiau atlaisvinti. Jei nėra galimybės artimiausiu metu paleisti eismo per viaduką, tai bent jau tai reikėtų padaryti per žiedines sankryžas viaduko prieigose <...>“;
žemiau teikia savo paaiškinimus.
Pažymėtina, jog pasirašytoje Sutartyje yra numatytos galimybės:
- statybos darbus vykdyti statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (Sutarties 20 punktas);
- sutartinius darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino (Sutarties 69 punktas);
todėl Rangovui nusprendus statybos darbus vykdyti statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu ir/ar užbaigti anksčiau Sutartyje nustatyto termino – Kelių direkcija tam neprieštaraus, tačiau galimybes, paspartinti likusių statybos darbų atlikimą, tiesiogiai įtakoja esamos, darbų atlikimui netinkamos (tačiau šiam laikotarpiui ir klimato juostai įprastos) meteorologinės sąlygos (pvz.: šiuo metu dar neatlikti viršutinio asfalto sluoksnio ant viaduko perdangos ir viaduko prieigose, įrengimo darbai, epoksidinės dangos ant šalitilčio įrengimo darbai, šalitilčio siūlių hermetizavimo darbai ir.t.t.), kurie negali būti vykdomi esant:
- žemesnei nei +5° C oro temperatūrai;
- krituliams;
- šlapiam ir/ar įšalusiam pagrindo (posluoksnio) ar dangos paviršiui.
Nesant būtinoms, aukščiau išvardintoms sąlygoms, bet Rangovui priėmus sprendimą jas užtikrinti papildomomis technologinėmis priemonėmis, Kelių direkcija neprieštarautų papildomų priemonių taikymui ir apie tai ne kartą yra informavusi Rangovą žodžiu bei 2022 m. lapkričio 22 d. raštu Nr.(7.2) 2-17314.
Būtina atsižvelgti ir į tai, jog statinys (konkrečiu atveju – viadukas) vadovaujantis LR Statybos įstatymo 4 straipsnio Esminiai statinių reikalavimai nuostatomis – turi būti pastatytas, jog atitiktų Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus.
Siekiant įgyvendinti vieną iš būtinų statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ esminių reikalavimų ir techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalis. Viaduko konstrukcijos techninėse specifikacijose numatytus privalomus bandymus (žymuo 19015MM-00-TDP-SK1-1_TS-01, 1 lapas) bei nustatyti, jog viadukas suprojektuotas ir pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukels viso statinio ar jo dalies griūties, neleistinų deformacijų, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai, prieš statinį pradedant eksploatuoti privaloma atlikti viaduko statinį ir dinaminį bandymus (toliau – Bandymai):
- Bandymus galima atlikti tik esant pilnai nuolatinei apkrovai (t. y. tik tuomet, kada ant viaduko perdangos bei ant šalitilčio bus įrengti visi asfalto dangos ir kiti sluoksniai, sumontuoti apsauginiai atitvarai, akustinė sienutė). Šiai dienai šie statybos darbai dar nėra atlikti, o dalies jų vykdymą tiesiogiai įtakoja netinkamos meteorologinės sąlygos;
- Bandymų atlikimas negalimas esant žemesnei nei +5 °C oro temperatūrai.
Apibendrinant visa tai kas išdėstyta, informuojame, jog tiek stebint šiuo metu esančias meteorologinės sąlygas, tiek vadovaujantis oficialiai skelbiama artimiausio laikotarpio orų prognoze, meteotologinės sąlygos – nėra tinkamos nei dalies likusių statybos darbų atlikimui nei Bandymų vykdymui.
Neatlikus nurodytų Bandymų – viaduko eksploatacija – negalima.
Reaguojant į 2022 m. lapkričio 16 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos rašte Nr.03.2-03-1363, pateiktą prašymą kuo greičiau panaikinti esamus eismo ribojimus „Jeigu nėra galimybės artimiausiu metu praleisti eismo per viaduką, tai bent jau tai reikėtų padaryti per žiedines sankryžas viaduko prieigose <...>“, Kelių direkcija, įvertinusi Sutartinių darbų užbaigtumą, bei vadovaudamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 11 punkto nuostatomis, 2022 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. (7.2) 2-17314 visiems statybos dalyviams nurodžiusi, jog statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) tiek naujai įrengtomis žiedinėmis sankryžomis, tiek jungiamaisiais keliais, tiek magistraliniu keliu A1 - transporto eismo priemonių eismas privalo būti organizuojamas panaikinant ribojamąsias priemones.
Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika