Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2022-05-03

 

2022-04-27 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti sprendimai.

Taryba nusprendė pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2022 metų biudžetą, siekdama užtikrinti biudžeto subalansavimą, asignavimų skyrimą.

Nuspręsta nustatyti 2022 metams nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ar suteiktą naudotis, tarifus, lengvatas ir deklaravimo terminus.

Nustatyti 2022 metų neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai privačios žemės savininkams, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai minėtų savininkų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: Elektrėnų ir Vievio  miestuose –  0,15 ha, kitose vietovėse –  3,00 ha (apleistiems ir neprižiūrimiems žemės sklypams lengvata netaikoma).

Iš dalies pakeistas sprendimas „Dėl viešųjų vietų, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, nustatymo“, papildytas viešosiomis vietomis, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Nuspręsta pritarti susitarimo dėl 2016 m. balandžio 28 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. 01S-15, sudarytos tarp Elektrėnų savivaldybės ir VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos, pakeitimo projektui. Sprendimas parengtas pagal VšĮ Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokyklos prašymą.

Taryba nusprendė steigti viešąją įstaigą Elektrėnų baseiną ir investuoti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą – perduoti 100,00 Eur kaip įnašą viešajai įstaigai Elektrėnų baseinui, vykdydama steigimo akte prisiimtus steigėjo turtinius įsipareigojimus. Patvirtino VšĮ Elektrėnų baseino steigimo aktą bei įstaigos įstatus, paskyrė Audrių Valaišą VšĮ Elektrėnų baseino direktoriumi, laikinai einančiu pareigas. Įstaiga įsteigta siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą Elektrėnų savivaldybėje, baseino pastato infrastruktūros atnaujinimą ir nuolatinį geros būklės užtikrinimą ne tik Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pakeistas sprendimo „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ 1 priedas, kad jis atitiktų galiojančius teisės aktus.

Nuspręsta patvirtinti 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą.

           Pakeistas sprendimas „Dėl Elektrėnų savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo 2022 metų vasaros laikotarpiu“, nes Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla pakeitė priešmokyklinio ugdymo planą ir papildomai organizuoja vaikams vasaros stovyklas.

Nuspręsta pakeisti sprendimo „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 1, 2, 3, 4 priedus.

Taryba pakeitė Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, pripažindama netekusiais galios 7.4 bei 9.6 papunkčius.

Nustatytos viešosios įstaigos Elektrėnų baseino teikiamų paslaugų kainos (nuo 2022 m. birželio 1 d.).

Nuspręsta pakeisti sprendimą „Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų socialinės paramos įstaigose patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija.

Patvirtinta 2022 metų Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, kuri skirta Elektrėnų savivaldybės jaunimo (nuo 14 iki 19 m., besimokančio Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusio savo gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje arba iki 21 metų, jeigu jaunuolis mokosi pagal socialinių įgūdžių programas bei turintis negalią) užimtumui vasaros atostogų metu didinti, sudarant palankias sąlygas jaunimui įsidarbinti vasaros atostogų metu.

Nuspręsta sudaryti sutartį tarp Elektrėnų savivaldybės (valstybinės žemės patikėtinis), „Ignitis“, UAB (projekto iniciatorius), ir UAB „HES-Pro Vilnius“ (valstybinės žemės nuomininkas) dėl elektros tinklų apsaugos zonos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo Elektrėnų savivaldybės patikėjimo teise valdomame valstybiniame žemės sklype Sabališkių g. 1G Elektrėnuose. Tai suteiks galimybę nutiesti kabelinę elektros tiekimo liniją, kuri būtų skirta automobilių elektros įkrovos vietai eksploatuoti.

Patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašas.

Taryba nustatė nuo 2022 m. gegužės 4 d. UAB Elektrėnų autobusų parko keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą – 0,114 Eur už km be PVM.

Nuspręsta perduoti Elektrėnų savivaldybės administracijai Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patikėjimo teise valdomą autobusų stoties pastatą ir inžinerinį statinį – stoginę Kauno g. 26  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais.

Taryba nusprendė perduoti penkiasdešimčiai metų VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Nuspręsta sutikti perimti  Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą valstybės materialųjį trumpalaikį turtą. Perduotas turtas bus panaudotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktikai gerinti.

Perduotas pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui naujai įsteigta VšĮ Elektrėnų baseinui, kaip subjektui, įgyvendinančiam savarankiškąsias savivaldybių funkcijas kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas, šis Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: negyvenamosios patalpos, esančios sveikatingumo komplekso pastate bei esančios uždaro plaukimo baseino pastate (Prano Noreikos g. 2 Elektrėnuose).

Nuspręsta pripažinti netekusiu galios sprendimą „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, viešosios įstaigos, kurios steigėja yra Elektrėnų savivaldybės taryba, stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

Taryba pritarė VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, VšĮ Elektrėnų ligoninės, VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Vievio sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitoms.

   Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt  (Taryba, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos sprendimai).

 

                                                Tarybos ir mero sekretoriatas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika