VSAT kviečia rinktis pasieniečio profesiją

2023-06-07

 

PASIENIEČIO PROFESIJA: KODĖL VERTA JĄ RINKTIS? 

 Turintiems vidurinį išsilavinimą: 

Baigus Pasieniečių mokyklą – garantuota darbo vieta.

Startinis pareigūno atlyginimas – 1 000 Eur / mėn. (po mokesčių).

Kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos – iki 186 Eur / mėn.

Neturintiems nuosavo būsto, jį nuomojantiems mokami 280–755 Eur / mėn. dydžio butpinigiai.

Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas. 

Kursantai apgyvendinami dviviečiuose bendrabučio kambariuose, aprūpinami uniforma, jiems mokama 163–240 Eur dydžio stipendija (priklausomai nuo mokymosi rezultatų).

KAIP TAPTI PASIENIEČIU?

Pateik  dokumentus el. paštu [email protected]  iki 2023 m. liepos 21 d.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:

1. Prašymas (pasirašytas ranka ar kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuotas ar fotografuotas) (1 priedas).  

2. Užpildyta anketa „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymas) (2 priedas).

3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (skenuotas ar fotografuotas).

4. Brandos atestatas ir jo priedai (skenuotas ar fotografuotas). SVARBU – brandos atestatas gali būti pateiktas ir vėliau, iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.

Dokumentai, pridedantys papildomų balų stojant (pateikiami skenuoti ar fotografuoti):

1. Vairuotojo pažymėjimas (leidžiantis vairuoti B kategorijos transporto priemones su mechanine pavarų dėže).

2.  Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinių karinių mokymų baigimą patvirtinantis dokumentas.

3. Našlaičio arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaiko statusą patvirtinantis dokumentas.

4. Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos nario, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadeto pažymėjimas ar kitas tai patvirtinantis dokumentas.

5. Aukštojo universitetinio arba neuniversitetinio išsilavinimo dokumentas.

   

SVARBU. Pateikus dokumentus stoti į Pasieniečių mokyklą ir gavus siuntimą atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre,  privaloma pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai.

 Atrankos datos stojant į Pasieniečių mokyklą:

Pretendentų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams patikrinimas – 2023 m. rugpjūčio 21–22 d.

Pretendentų bendrųjų žinių testas  – 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2023 m. rugpjūčio 24 d.

Įstojusiųjų pretendentų sąrašų paskelbimas Pasieniečių mokyklos interneto tinklalapyje https://pasienietis.lrv.lt – 2023 m. rugpjūčio 25 d.

Tarnybinės uniformos išdavimas, užsienio kalbų lygio nustatymas ir kita organizacinė veikla praėjusiems atranką asmenimis – 2023 m. rugpjūčio 29–31 d.

Mokslo metų pradžia Pasieniečių mokykloje – 2023 m. rugsėjo 1 d.

 Kaip vykdoma atranka į Pasieniečių mokyklą, sužinosite susipažinę su:

    1. Pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą taisyklėmis.

   2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo, galite kreiptis tel.:  +370 609 52261 bei el. p. [email protected].

Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galite kreiptis tel.: + 370 707 48230 arba el. p. [email protected]

Kviečiame  studijuoti Mykolo Romerio universiteto  Viešojo saugumo akademijoje pagal bakalauro ištęstinų studijų programą „Teisės ir valstybės sienos apsauga“ 

Lauksime jūsų prašymų  iki birželio 23 d. el. paštu [email protected]. 

  Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

Prašymas dėl siuntimo studijuoti išdavimo ir sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo (spausti čia);

Anketa;

Įgyto vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (vėliausiai pateikti iki liepos 28 d.);

Asmens dokumento kopija (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);

Plačiau apie mokslus MRU ir stojimo tvarką skaitykite tinklapyje: https://www.mruni.eu/study_program/teise-ir-valstybes-sienos-apsauga/

 Minimalus slenkstinis konkursinis balas pretenduojant į valstybės finansuojamas, valstybės  nefinansuojamas vietas su studijų stipendija ir valstybės nefinansuojamas vietas yra 5,4, pretenduojant 2023 m. Plačiau skaitykite: https://www.mruni.eu/minimalus-reikalavimai-stojant/

Konkursinio balo skaičiuoklė: https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciuokle/

SVARBU! Nuo birželio 1 d. iki liepos 28 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir valstybės sienos apsaugos bakalauro ištęstinių studijų programos valstybės finansuojama vietas.

Norėdami pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą, privalote būti išlaikęs ne mažiau kaip tris  valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą (reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas). Jei pretenduojate stoti į valstybės nefinansuojamas vietas, mokslus turėsite apmokėti savo lėšomis.

 Informacija turintiems aukštąjį išsilavinimą: 

PASIENIEČIO PROFESIJA: KODĖL VERTA JĄ RINKTIS? 

Baigus Pasieniečių mokyklą – garantuota darbo vieta.

Startinis pareigūno atlyginimas – 1 000 Eur / mėn. (po mokesčių).

Kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos – iki 186 Eur / mėn.

Neturintiems nuosavo būsto, jį nuomojantiems mokami 280–755 Eur / mėn. dydžio butpinigiai.

Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas. 

Kursantai apgyvendinami dviviečiuose bendrabučio kambariuose, aprūpinami uniforma, jiems mokama 163–240 Eur dydžio stipendija (priklausomai nuo mokymosi rezultatų).

 ĮVADINIO MOKYMO KURSAI

 Aktuali informacija turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems mokytis įvadinio mokymo kursuose (trukmė – 9  sav.). 

Norintys mokytis įvadinio mokymo kursuose ir gauti į juos siuntimus, turi  kreiptis  el. paštu [email protected]   ir pateikti dokumentus  iki  2023 m. liepos 30 d. :

  prašymą dėl siuntimo į įvadinius mokymo kursus išdavimo ir sutikimą (pasirašytą, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

užpildytą gyvenimo aprašymo (CV) anketą „MS Word“ formatu;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skenuotą ar fotografuotą);

aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo priedus (skenuotą ar fotografuotą);

galiojantį anglų kalbos lygį patvirtinantį pažymėjimą ar pažymą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduotus Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimą (skenuotą ar fotografuotą); (atkreipiame dėmesį, kad norintiems dirbti Vilniaus oro uosto pasienio užkardoje anglų kalbos lygis turi būti ne žemesnis nei A2). Akredituotų asmenų sąrašą rasite čia;

jei turi įgijęs teisę vairuoti transporto priemones, tai patvirtinantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže (skenuotą ar fotografuotą);

jei pretendentas atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

Visi į kursus atrinkti pretendentai aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna nustatyto dydžio stipendiją (stipendijos dydis per mėnesį siekia 163–240 Eur eurus).

 Atrankos taisykles rasite čia.

 SVEIKATOS BŪKLĖ

Pretenduojantys į vidaus tarnybą asmenys prieš gaudami siuntimą į įvadinio mokymo kursus turės pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje.

 FIZINIS PASIRENGIMAS

Susipažinti su fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarka galite čia.

Pretendentų fizinio pasirengimo įskaita - 2023 m. rugpjūčio 29 d.

 TURITE KLAUSIMŲ?

Dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo kreipkitės  mob. 8 609 52 261 bei el. p. [email protected]

Dėl kursų mokymo turinio organizavimo ir logistikos klausimų skambinkite tel.  8 707 48230 arba rašykite el. p. [email protected]

 Pretendentų bendrųjų gebėjimų vertinimas ir konkursinės eilės sudarymas - 2023 m. rugpjūčio 30 d.

Atrinktų pretendentų sąrašų paskelbimas Valstybės sienoa apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos informaciniame stende, inerneto tinklapyje https://pasienietis.lrv.lt - 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Kursų pradžia Pasieniečių mokykloje - 2023 m. rugsėjo 11 d.

Kursus baigę asmenys bus įdarbinti šiuose tarnybos padaliniuose: Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių, Lavoriškių, Kenos ir Vilniaus oro uosto (darbo vieta Vilniuje) pasienio užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio ir Tribonių pasienio užkardose.

 Įvadinio mokymo kursų taisykles rasite čia

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika