Parengtas Elektrėnų savivaldybės 2023 m. biudžeto projektas 46,2 mln. Eur

2023-02-02

 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, Savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Administracijos direktoriaus įsakymu, asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais, kt. teisės aktais.

Biudžetas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu, kuriame nurodoma:

1) bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

 2) bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar Savivaldybės administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui.

Savivaldybės biudžeto pajamos prognozuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, atsižvelgiant į prognozuojamas savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamas, skirtas lėšas valstybinėms funkcijoms atlikti, investicijų projektams finansuoti, kitas įstatymų nustatytas pajamas.

Nuo sausio 1 d. pakeista darbo užmokesčio mokestinė sistema, minimali alga padidinta iki 840 Eur (2022 m. buvo 730 Eur), apie 15,0 proc., bazinės algos dydis – 186 Eur (2022 m. buvo 181 Eur), apie 2,7 proc., kuris lemia savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų, valstybės tarnautojų darbo užmokestį. Didinamas švietimo, kultūros ir socialinės srities darbuotojų darbo užmokestis, papildomai skiriama lėšų Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti. Socialinės apsaugos ir darbo srityje padidinti vaiko pinigai, senatvės, netekto darbingumo ir šalpos pensijos.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti – gyventojų pajamų mokestis (GPM), kuris 2023 m. prognozuojamas 23,91 mln. Eur (2019 m. – 13,65 mln. Eur, 2020 m. – 15,27 mln. Eur, 2021 m. – 16,93 mln. Eur, 2022 m. – 20,0 mln. Eur (įvykdymas – 22,68 mln. Eur), tai yra 19,5 proc. didesnis nei 2022 m. 

Pajamos ir mokesčiai iš turto (turto, žemės, žemės nuomos, paveldėjimo) sudaro 6,4 proc. biudžeto pajamų (neįskaitant dotacijų).

      Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį – praėjusių metų biudžeto pajamų dalį, kuri viršijo praėjusių metų panaudotus asignavimus. Nuo 2000 metų tai rekordinė suma – 2,35 mln. Eur  (2022 m. – 0,83 mln. Eur.).

      Savivaldybės biudžetui skirtos dotacijos – 15,16 mln. Eur  (ugdymo reikmėms, baseino rekonstrukcijai, valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti, investicijų projektų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti).           

    Savivaldybės administruojami ir kiti finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto skirtos lėšos vaikų išmokoms – 5,7 mln. Eur, tikslinėms kompensacijoms – 1,64 mln. Eur.

 Savivaldybės biudžetas bus papildytas lėšomis vietiniams keliams tvarkyti ir prižiūrėti.

        Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, biudžeto projektas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt, taip pat su biudžeto projektu galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriuje. Savivaldybės gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto iki vasario 17 d. teikia elektroniniu paštu [email protected] arba raštu Rungos g. 5, Elektrėnai.

 Sprendimo projektas (74.5 kb)

Priedai (194.9 kb)

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika