2024-05-29 9.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2024-05-16

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2024 m. gegužės 15 d. Nr. 01V–131

Elektrėnai

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  Š a u k i u 2024-05-29 9.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. S u d a r a u  Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

9.00–9.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

 2.1. 9.10–9.20  Dėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.

 2.2. 9.20–9.30 Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 2.3. 9.30–9.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko.

 2.4. 9.40–9.50 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaitai.

2.5. 9.50–9.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. VII.TS-1 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.6. 9.55–10.00 Dėl Savivaldybės būstų paskolos dalies apmokėjimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė.

 2.7. 10.00–10.05 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir deklaravimo terminų nustatymo 2024 metams.

2.8. 10.05–10.10 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.

2.9. 10.10–10.15 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2025 metams nustatymo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Bliujienė.

 2.10. 10.15–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. V.TS-86 „Dėl viešųjų vietų, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, nustatymo“ pakeitimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė.

 2.11. 10.20–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės mokyklų bendrojo ugdymo klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų grupėse skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo.

2.12. 10.30–10.40 Dėl 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.13. 10.40–10.50 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų profesiniam orientavimui, skirtų Elektrėnų savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.14. 10.50–10.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS-174 „Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.15. 10.55–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. V.TS-95 „Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.16. 11.00–11.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys

 2.17. 11.05–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos steigimo, nuostatų ir sudėties patvirtinimo.

  Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 2.18. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. VII.TS-62 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

 2.19. 11.20–11.25 Dėl teritorijos pripažinimo neprivatizuojama.

2.20. 11.25–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. VI.TS-216 „Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.21. 11.35–11.45 Dėl Saugaus elgesio Elektrėnų savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo ir Elektrėnų savivaldybės paplūdimių ir maudymosi vietų nustatymo.

2.22. 11.45–11.50 Dėl sutikimo įkeisti valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. 7930/0002:421), esančio Sabališkių g. 1G Elektrėnų mieste, nuomos teisę.

2.23. 11.50–11.55 Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (Nr. 7980/0002:968), esančio Žvejų g. 26A, Vievio m., Elektrėnų sav., pardavimo aukciono būdu.

2.24. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. VII.TS-61 „Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7980/0001:275), esančio Stoties g. 41A Vievio mieste Elektrėnų savivaldybėje, pardavimo aukciono būdu“ pakeitimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 2.25. 13.00–13.10 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės veiklos finansinių ir veiklos rezultatų gerinimo priemonių plano patvirtinimo.

Pristato viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas.

 2.26. 13.10–13.20 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų plano 2021–2025 metams pakeitimo patvirtinimo.

2.27. 13.20–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.

2.28. 13.30–13.40 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Elektrėnų savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

2.29. 13.40–13.45 Dėl autobusų stočių steigimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.30. 13.45–13.50 Dėl Keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.31. 13.50–13.55 Dėl nekilnojamojo turto Kranto g. 7 Vievyje pirkimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

2.32. 13.55–14.00 Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6 Elektrėnuose nuomos.

2.33. 14.00–14.05 Dėl valstybės turto (buto) perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

2.34. 14.05–14.15 Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti direktoriaus funkcijas, Danutė Liutkevičienė.

 2.35. 14.15–14.25 Dėl Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos  2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

          Pristato Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė.

 2.36. 14.25–14.35 Dėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

       Pristato Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Sigita Lapkauskienė.

 2.37. 14.35–14.45 Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

        Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Rasa Hopenienė.

2.38. 14.45–14.55 Dėl Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

    Pristato Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Adelė Kasputienė.

 Pertrauka nuo 14.55 val. iki 15.10 val.

 2.39. 15.10–15.20 Dėl Elektrėnų švietimo paslaugų centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorė Ramunė Veronika Sadauskienė.

2.40. 15.20–15.30 Dėl Elektrėnų kultūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

2.41. 15.30–15.40 Dėl Vievio kultūros centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė.

2.42. 15.40–15.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.43. 15.50–16.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Rokas Gulbinas.

2.44. 16.00–16.10 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

2.45. 16.10–16.20 Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

2.46. 16.20–16.30 Dėl Elektrėnų šeimos namų 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

 2.47. 16.30–16.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovė Neringa Pulauskienė.

 2.48. 16.40–16.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkas Vidmantas Pupininkas.

 Informacija, paklausimai.

 Šis potvarkis  per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 Meras                                                           Gediminas Ratkevičius

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ  IR SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2024-05-21

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

13.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2024-05-22

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

13.00 val.

Savivaldybės kolegija

2024-05-23

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2024-05-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

15.00 val.

 

 Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

 

2. Informacija, paklausimai.

 

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

 

Komitetų, savivaldybės kolegijos  ir tarybos posėdžiai transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija

 

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika