2024-06-26 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2024-06-13

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

 POTVARKIS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2024 m. birželio 12 d. Nr. 01V–157

Elektrėnai 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:

1.  Š a u k i u 2024-06-26 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. S u d a r a u  Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikiu šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

10.00– 10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

 

2.1. 10.10–10.30  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.2. 10.30–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.

 

2.3. 10.35–10.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierius Egidijus Šinkūnas.

 

2.4. 10.55–11.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2024 metų biudžeto pakeitimo.

2.5. 11.05–11.10 Dėl Savivaldybės būstų paskolos dalies apmokėjimo.

2.6. 11.10–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. VII.TS-14 „Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė.

 

2.7. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Giedrius Leskauskas.

 

2.8. 11.20–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklų ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro klasių (grupių) ir mokinių klasėse (grupėse) skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

 

2.9. 11.30–11.40 Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.10. 11.40–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės budinčio ir nuolatinio globotojo vykdomos vaiko priežiūros ir asmens, globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, globos šeimoje organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.11. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines  paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 

2.12. 13.00–13.05 Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.

2.13. 13.05–13.10  Dėl finansinės paramos skyrimo.

2.14. 13.10–13.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. VI.TS-90 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

2.15. 13.15–13.25 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 

2.16. 13.25–13.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

 

2.17. 13.35–13.45  Dėl Elektrėnų socialinės globos namų nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

 

2.18. 13.45–13.55 Dėl Elektrėnų šeimos namų nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

2.19. 13.55–14.00  Dėl pritarimo futbolo aikštelės valstybinės žemės sklype Sabališkių g. 1E Elektrėnuose įrengimui.

2.20. 14.00–14.05 Dėl pritarimo susitarimui dėl 2003 m. rugsėjo 30 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 3 12 punkto pakeitimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 

2.21. 14.05–14.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.

2.22. 14.15–14.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo sąrašo patvirtinimo.

2.23. 14.20–14.25 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo VšĮ Elektrėnų ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

 

14.25–15.25  Savivaldybės tarybos mažumos valanda.

 

Informacija, paklausimai.

 

Šis potvarkis  per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Meras                                                                                                                      Gediminas Ratkevičius

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ  IR SAVIVALDYBĖS KOLEGIJOS POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2024-06-18

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2024-06-19

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

Savivaldybės kolegija

2024-06-20

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

13.00 val.

Kontrolės komitetas

2024-06-20

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis

14.00 val.

 

Komitetų darbotvarkės:

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.

2. Informacija, paklausimai.

Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (Taryba >Tarybos sprendimų projektai).

Komitetų ir tarybos posėdžiai transliuojami www.elektrenai.lt (Taryba>Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija)

 Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika