Investicijos
Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų parama

                                     ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE                      

LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.5 PRIEMONĖ „DARBO RINKOS, ŠVIETIMO, PROFESINIO RENGIMO, MOKSLO IR STUDIJŲ, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

                                        Projekto pavadinimas


LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 2.2 PRIEMONĖ „DARBO JĖGOS KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMŲ PRISITAIKYTI PRIE POKYČIŲ UGDYMAS“


LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO
1.1 PRIEMONĖ „TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS"


LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.3 PRIEMONĖ „APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS IR ŽALOS APLINKAI PREVENCIJA


LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO
5.2 PRIEMONĖ. „TECHNINĖ PARAMA. PROGRAMOS VIEŠUMAS IR VERTINIMAS“


LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO
3.4 PRIEMONĖ „VIEŠOJI TURIZMO INFRASTRUKTŪRA IR PASLAUGOS“

 1. „ENERGOLENDO“ PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS“ ( 230.8 kb )

                            

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIAI MECHANIZMAI

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
1 PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĖ VP3-1.3-ŪM-05-R „VIEŠOJO TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE“

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĖ VP3-1.4-AM-04-R „VANDENS TELKINIŲ BŪKLĖS GERINIMAS“

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ PRIEMONĖ VP3-2.4-SADM-01-R „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĖ VP3-3.4-ŪM-03-V „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS NACIONALINIU LYGIU“

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĖ VP3-3.4-ŪM-04-R „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“

 1. „SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO PASTATO ATNAUJINIMAS, PAGERINANT ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“ ( 1.6 Mb )

 2. „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ ( 592.3 kb )

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĖ VP3-1.3-ŪM-03-V NACIONALINĖS SVARBOS TURIZMO PROJEKTAI

2007-2013 M. „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ
PROGRAMOS“ 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ VP1-4.2-VRM-04-R „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“

 1. "ELEKTRĖNŲ MIESTO DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMAS" (302.4 kb)
 2. "TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS" (302.3 kb)

2007-2013 M. „EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS“ PRIEMONĖ VP2-4.4-SM-02-R „SAVIVALDOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

 1. „PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS REKONSTRUOTI“ ( 179.9 kb )
 2. „NAUJŲ GATVIŲ TIESIMAS INDIVIDUALIŲJŲ NAMŲ KVARTALE TARP RAISTINĖS G. IR ALINKOS G. ELEKTRĖNŲ MIESTE“ ( 250.7 kb )
 3. „N.KIETAVIŠKIŲ K. ŠILTNAMIŲ KELIO/GATVĖS ATKARPOS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ IR KITO BEVARIKLIO TRANSPORTO TAKUS IR ĮDIEGIANT KITAS EISMO SAUGUMĄ GERINANČIAS PRIEMONES“ ( 224.5 kb )
 4. „ELEKTRĖNŲ REKREACINĖS TURISTINĖS ZONOS (ENERGOLENDO) VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA (SUSISIEKIMAS) (ELEKTRĖNŲ MIESTO DRAUGYSTĖS IR TRAKŲ GATVIŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA“ ( 636.7 kb )
 5. „VIEVIO MIESTO ŠVIESOS KELIO/GATVĖS ATKARPOS, EINANČIOS NUO VAIKŲ DARŽELIO IKI VILNIAUS G., REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ IR KITO BEVARIKLIO TRANSPORTO TAKUS IR ĮDIEGIANT KITAS EISMO SAUGUMĄ GERINANČIAS PRIEMONES“ ( 177.8 kb
 6. „VIEVIO MIESTO KAUNO KELIO/ GATVĖS REKONSTRUKCIJA, PAGERINANT EISMO SAUGUMĄ“ ( 342.6 kb )
 7. "ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO KIETAVIŠKĖS (NUO BAŽNYČIOS G.) – KLONINIAI MIJAUGONYS (IKI SANKRYŽOS SU RAJONINIU KELIU NR. 1810 KLONINIAI MIJAUGONYS–ELEKTRĖNAI) REKONSTRUKCIJA" (4.3 Mb )

2007-2013 M. „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS“ PRIEMONĖ VP1-4.1-VRM-04-R „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“

 1. „VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ ANGLŲ KALBŲ MOKYMAI, SIEKIANT STIPRINTI DARBINIŲ ES KALBŲ MOKĖJIMĄ“ (201.8 kb)
 2. "ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" (201.5 kb )

2007–2013 M. „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS“ 4 PRIORITETO "ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ "REGIONINĖS PLĖTROS TOBULINIMAS, REGIONŲ PLĖTROS PLANAI IR SAVIVALDYBIŲ (ILGALAIKIAI/TRUMPALAIKIAI) STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI"

 1.   ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO STRATEGINIO (VEIKLOS) PLANO ATNAUJINIMAS (201.6 kb)
 2.    ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 M. PARENGIMAS (203.6 kb)

2007–2013 EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO "INFORMACINĖ VISUOMENĖVISIEMS" PRIEMONĖ VP2-3.1-IVPK-05-R "ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA:REGIONAI"

    1. INTERAKTYVIŲ EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SUDARANT SĄLYGAS GYVENTOJŲ NUOMONEI PAREIKŠTI (ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE) (173.4 kb)

        2. ELEKTRONINĖS DEMOKRATIJOS PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS) (191.2 kb)

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO "VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA" PRIEMONĖ "INVESTICIJOS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS"

 1.    ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS –DARŽELIO "ŽIOGELIS" MODERNIZAVIMAS (260.2 kb)
 2.    ELEKTRĖNŲ VAIKŲ–DARŽELIO "DRUGELIS" PATALPŲ IR ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS (2.0 Mb)
 3.     VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO–DARŽELIO "EGLUTĖ" PATALPŲ IR ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS (7.6 Mb)

2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAI "VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA" PRIEMONĖ VP3-2.2-ŠMM-04-R "UNIVERSALIŲ DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ KAIMO VIETOVĖSE STEIGIMAS"

 1.         DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ STEIGIMAS KAZOKIŠKĖSE IR BEIŽONYSE (386.3 kb)

2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO "ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS "PRIEMONĖ VP1-4.2-VRM-03-V "VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SISTEMOS TOBULINIMAS"

 1. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO IR VEIKLOS VALDYMO GERINIMAS (203.4 kb)
 2.  "ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ" (197.8 kb)

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ PROGRAMOS 3 KRYPTIES "GYVENIMO KOKYBĖ KAIMO VIETOVĖSE IR KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS" 4 PRIEMONĖ "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA"

 1. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ RELIGINIŲ OBJEKTŲ, JŲ STATINIŲ KOMPLEKSŲ IR PRIKLAUSINIŲ REMONTAS (300.2 kb)
 2. SPORTO IR ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS PRIE MOKYKLOS SUTVARKYMAS BEIŽONIŲ KAIME (3.0 Mb)
 3. VIEVIO MENO MOKYKLOS, JAGĖLONIŲ IR KIETAVIŠKIŲ KULTŪROS KLUBŲ REKONSTRUKCIJA (256.3 kb)
 4. VIEVIO MENO MOKYKLOS INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS (1.2 Mb)
 5. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGIMŲ STATYBA, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA GILUČIŲ KAIME I ETAPAS (289.2 kb)
 6. BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VIEVYJE (299.1 kb)

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA

 1. UŽTERŠTOS TERITORIJOS, ESANČIOS TARP TAIKOS IR ŠVIESOS GATVIŲ ELEKTRĖNŲ MIESTE, SUTVARKYMAS (4.8 Mb)

 

 

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ "KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA" (LEADER METODU)

 1. BEIŽONIŲ PILIAKALNIO (BIRUTĖS KALNO) SUTVARKYMAS (448.8 kb)
 2. ŠV. JONO NEPOMUKO KOPLYTSTULPIO ATNAUJINIMAS (1.2 Mb)
 3. SEMELIŠKIŲ DARŽELIO PASTATO ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS (221.9 kb)
 4. SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS ŠALIA VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS, I ETAPAS V (977.9 kb)
 5. TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO STEIGIMAS VIEVYJE (1.9 Mb)
 6. TERITORIJOS ŠALIA VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS APŠVIETIMAS (162.3 kb)
 7. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PASTRĖVIO KAIME (239.8 kb)
 8. VANDENS GERINIMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS PAKALNIŠKIŲ K. (158.3 kb)
 9. VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS MUSTENIŲ K. (158.9 kb)
 10. DRENAŽO SISTEMOS ATNAUJINIMAS GABRILIAVOS K. (161.4 kb)
 11. VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS SEMELIŠKIŲ SEN., DAUGIRDIŠKIŲ K. PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ (162.2 kb)
 12. DRENAŽO RINKTUVŲ ĮRENGIMAS KAZOKIŠKIŲ K. (161.4 kb)
 13. DRENAŽO SISTEMOS ATNAUJINIMAS GILUČIŲ K. (161.6 kb)
 14. VIEVIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS TERITORIJOS APTVĖRIMAS (1.5 Mb)
 15. VIEVIO SENIŪNIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS PRITAIKANT BENDRUOMENEI (225.8 kb)
 16. SEMELIŠKIŲ KATALIKŲ KAPINIŲ APTVĖRIMAS (1.9 Mb)
 17. APŠVIETIMO ĮRENGIMAS BIJŪNŲ G. N. KIETAVIŠKIŲ K. (161.3 kb)
 18. APŠVIETIMO ĮRENGIMAS EŽERO G., AUŠROS G. MUSTENIŲ K. (161.8 kb)
 19. KIETAVIŠKIŲ KULTŪROS KLUBO TERITORIJOS PRITAIKYMAS KULTŪRINIAMS TRADICINIAMS RENGINIAMS (2.5 Mb)
 20. VANDENTIEKIO TINKLŲ PLĖTRA GILUČIŲ KAIME (162.8 kb)
 21. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGIMAS PANERIŲ K. (161.2 kb)
 22. KURKLIŠKIŲ KAPINIŲ SUTVARKYMAS (212.2 kb)
 23. VIEVIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMAS (246.8 kb)
 24. PYLIMŲ DARŽELIO PASTATO REMONTAS (1.2 Mb)
 25. PYLIMŲ VAIKŲ DARŽELIO TERITORIJOS SUTVARKYMAS (7.1 Mb)
 26. VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS LAZDĖNŲ K. (3.0 Mb)
 27. VIEŠŲJŲ LAISVALAIKIO ERDVIŲ JAUNIMUI KŪRIMAS (8.0 Mb)
 28. SEMELIŠKIŲ BAŽNYČIOS IR KAPINIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMAS (320.0 kb)
   

 

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO KLIMATO SPECIALIOJI PROGRAMA

 1. "ELEKTRĖNŲ "ĄŽUOLYNO" PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS" (200.8 kb)
 2. PROJEKTAS „ELEKTRĖNŲ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ (136.7 kb)


 "LIETUVOS ENERGIJOS" PARAMOS FONDAS


 1. "JUBILIEJINIAI METAI – DAR VIENAS ELEKTRĖNŲ KRAŠTOISTORIJOS PUSLAPIS" (237.0 kb)
 2. "SVEIKOS GYVENSENOS IR SPORTO SKATINIMAS ELKTRĖNUOSE" (236.3 kb)
 3.  "PAMATYK - SUŽINOK - DALYVAUK" (901.0 kb)


 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-26 10:35:16

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika