Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Mero pavaduotojas
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo pradžia
 • Verslo steigimo procedūros
 • Verslo vystymas
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Elektrėnų turizmo informacijos centras
 • Pažink Elektrėnų savivaldybės krašto paveldą
 • Naudingos nuorodos
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Veiklos ataskaitos
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2019-2023 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Valstybės garantuojama teisinė pagalba

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba

  Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, kuris valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šiuo įstatymu tobulinant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemą, nustatoma pirminė ir antrinė teisinė pagalba.

  Pirminė teisinė pagalba

      Pirminė teisinė pagalba apibrėžiama kaip įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, <span >išskyrus procesinius (dokumentus skirtus teismui) dokumentus,rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sureguliavimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo sureguliavimo ir taikos sutarties parengimą. Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos išlaidų. Tai reiškia, kad gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama nemokamai.     Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.      Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.    Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.       Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.   Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:   - pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;   - pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;   - pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

      Elektrėnų savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ilgametę teisinio darbo patirtį turintys Elektrėnų savivaldybės administracijos teisininkai:

   

  -  Živilė Dastikienė (113 kab., tel. 58 088, el.p.  [email protected] )

  -  Vytautas Kasperavičius (117 kab., tel. 58 051, el.p. [email protected] )

  -  Greta Danilovaitė (114 kab. tel. 58 077, el. p. [email protected])

  -   Indrė Pranckevičiūtė (117 kab. tel. 58 077, el.p [email protected]

      Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą ne darbo metu, turi dėl konsultacijų teikimo laiko susitarti su konsultacijų teikėjais nurodytais telefonais.

  Asmenys, pageidaujantys gauti pirminę teisinę pagalbą, teikiamą ne savivaldybės administracijos tarnautojų, gali kreiptis į  VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės kliniką“, adresu Vilniaus g. 25 , Vilnius,

  tel.  867025165, el. paštas [email protected]

  internetinis puslapis https://teisesklinika.lt/

    Antrinė teisinė pagalba

      Antrinė teisinė pagalba - tai teisinio pobūdžio dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylų procese (teismuose), įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme atveju, jeigu toks nagrinėjimas yra nustatytas įstatyme ar teismo sprendime.     Antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuoja, priima sprendimus ją teikti, sudaro sutartis su advokatais dėl tokios pagalbos teikimo bei kontroliuoja kaip ji teikiama, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Asmenys, norintys gauti antrinę teisinę pagalbą, turės teisę tiesiogiai kreiptis į šią tarnybą (tel. (8~52)647480, adr.: Odminių g. 3, Vilnius), pateikti jai prašymą bei dokumentus, įrodančius jų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą arba kreiptis į pirminės teisinės pagalbos teikėjus dėl prašymo tarnybai parengimo.    Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti fiziniai asmenys, kurių turtas ir pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal minėtą įstatymą ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

  Turto ir pajamų lygio nustatymas 

    Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas, turi nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir kiti asmenys Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

  Nutarimas dėl asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo (18.6 kb)

  Pajamų lygiai (15.4 kb)

  Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-22 15:21:03