Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, kuris valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šiuo įstatymu tobulinant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemą, nustatoma pirminė ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba

    Pirminė teisinė pagalba apibrėžiama kaip įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, <span >išskyrus procesinius (dokumentus skirtus teismui) dokumentus,rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo sureguliavimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo sureguliavimo ir taikos sutarties parengimą. Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos išlaidų. Tai reiškia, kad gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama nemokamai.     Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.      Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.    Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.       Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.   Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:   - pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;   - pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;   - pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

    Elektrėnų savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir ilgametę teisinio darbo patirtį turintys Elektrėnų savivaldybės administracijos teisininkai:

 

-  Živilė Dastikienė (113 kab., tel. 58 088, el.p.  [email protected] )

-  Vytautas Kasperavičius (117 kab., tel. 58 051, el.p. [email protected] )

-  Greta Danilovaitė (114 kab. tel. 58 077, el. p. [email protected])

-   Indrė Pranckevičiūtė (117 kab. tel. 58 077, el.p [email protected]

    Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą ne darbo metu, turi dėl konsultacijų teikimo laiko susitarti su konsultacijų teikėjais nurodytais telefonais.

Asmenys, pageidaujantys gauti pirminę teisinę pagalbą, teikiamą ne savivaldybės administracijos tarnautojų, gali kreiptis į  VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės kliniką“, adresu Vilniaus g. 25 , Vilnius,

tel.  867025165, el. paštas [email protected]

internetinis puslapis https://teisesklinika.lt/

  Antrinė teisinė pagalba

    Antrinė teisinė pagalba - tai teisinio pobūdžio dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylų procese (teismuose), įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme atveju, jeigu toks nagrinėjimas yra nustatytas įstatyme ar teismo sprendime.     Antrinės teisinės pagalbos teikimą organizuoja, priima sprendimus ją teikti, sudaro sutartis su advokatais dėl tokios pagalbos teikimo bei kontroliuoja kaip ji teikiama, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Asmenys, norintys gauti antrinę teisinę pagalbą, turės teisę tiesiogiai kreiptis į šią tarnybą (tel. (8~52)647480, adr.: Odminių g. 3, Vilnius), pateikti jai prašymą bei dokumentus, įrodančius jų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą arba kreiptis į pirminės teisinės pagalbos teikėjus dėl prašymo tarnybai parengimo.    Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti fiziniai asmenys, kurių turtas ir pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal minėtą įstatymą ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Turto ir pajamų lygio nustatymas 

  Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas, turi nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje, asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir kiti asmenys Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Nutarimas dėl asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo (18.6 kb)

Pajamų lygiai (15.4 kb)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-22 15:21:03

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika