Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Mero pavaduotojas
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo pradžia
 • Verslo steigimo procedūros
 • Verslo vystymas
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Elektrėnų turizmo informacijos centras
 • Pažink Elektrėnų savivaldybės krašto paveldą
 • Naudingos nuorodos
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Veiklos ataskaitos
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2019-2023 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegija

  Sudaryta Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. VI.TS–58 (iš dalies pakeista Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. VI.TS-207), pakeitimas – 2022 m. lapkričio 30 d. Nr. VI. TS-228.

  Kęstutis Vaitukaitis
  Vaidas Ratkevičius
  Lina Ališauskienė 
  Raimondas Ivaškevičius
  Viktoras Valiušis
  Tadas Blaževičius
  Arūnas Kulboka
  AudriusJurgelevičius 
  Arūnas Ščerbavičius
  Kęstas Vitkauskas 
     
   
           
              


    Tarybos kolegija

  Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių mero teikimu gali sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją (toliau – kolegija). Į kolegiją įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių, frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius.
  Kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas.
  Kolegija paprastai nagrinėja šiuos klausimus:

  • analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
  • svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo; 
  • numato savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetus (kiekvienais metais);
   svarsto klausimus dėl savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo (jeigu sekretoriatas nesudaromas) valstybės tarnautojų pareigybių steigimo ir jų skaičiaus nustatymo;
  • svarsto didelės apimties dokumentų (savivaldybės veiklos strateginio plano, biudžeto plano, kitų strategijų ar programų, teritorijų planų) projektus prieš tarybos posėdį. Į šį svarstymą kviečiami visi savivaldybės tarybos nariai. 

  Kolegijos įgaliojimai pasibaigia, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai išrinktos savivaldybės tarybos nariai.
  Kolegijos nariai praranda kolegijos nario statusą, kai atsistatydina arba netenka tarybos nario įgaliojimų prieš terminą įstatyme numatytais atvejais.

  PROTOKOLAI:

  2023 m. vasario 15 d. Nr. VI. KP-2

  2023 m. sausio 18 d. Nr. VI.KP-1

  2021 m. spalio 21 d. Nr. VI. KP- 4

  2021 m. gegužės 19 d. Nr. VI. KP- 3

  2021 m. vasario 15 d. Nr. VI.KP-2

  2021 m. sausio 20 d. Nr. VI.KP-1

  2020 m. lapkričio 18 d. Nr. VI. KP-4

  2020 m. birželio 9 d. Nr. VI. KP-3

  2020 m. vasario 6 d. Nr. VI. KP-2

  2020 m. vasario 6 d. Nr. VI.KP-1   Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-27 15:58:46