Semeliškių seniūnės Loretos Karalevičienės 2022 metų užduotys

Einamųjų metų užduotys ir pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Užtikrinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis – gyventojams seniūnijos paslaugos turi būti teikiamos kokybiškai – laiku ir reikiamos apimties, dėl seniūnijos paslaugų kokybės neturi būti gyventojų skundų, kuriuos teismas, administracinių ginčų komisija ar Seimo kontrolierius pripažintų pagrįstais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Racionaliai ir tikslingai panaudoti biudžeto lėšas

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis –  biudžeto lėšos turi būti naudojamos racionaliai ir tikslingai – pagal savivaldybės tarybos ir administracijos pavedimus laikantis ūkiškumo principo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Atlikti seniūnijos vidaus administravimą

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis –  seniūnijos darbo veikla turi vykti sklandžiai, be sutrikimų ir nenutrūkstamai, turi būti savalaikis ir adekvatus reagavimas į pastebėtus seniūnijos darbuotojų veiklos trūkumus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Kontroliuoti, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų  reikalavimų, nagrinėti gyventojų prašymus ir skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priimti sprendimus. Savivaldybės administracijai ir kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis –  gyventojų prašymai ir skundai turi būti išnagrinėti nustatyta tvarka ir terminais, priimti sprendimai (atsakymai) neturi būti nuginčyti teisme ar administracinių ginčų komisijoje. Kontrolė turi būti nuolatinė, pasiūlymai konstruktyvūs.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Dalyvavimas epidemiologinės situacijos valdyme

Vertinimo rodiklis: Aktyvus įsitraukimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-15 15:40:52

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika