Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Mero pavaduotojas
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo pradžia
 • Verslo steigimo procedūros
 • Verslo vystymas
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Elektrėnų turizmo informacijos centras
 • Pažink Elektrėnų savivaldybės krašto paveldą
 • Naudingos nuorodos
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Veiklos ataskaitos
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2019-2023 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Mero žodis

  Gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

  palydėjome 2020-uosius metus, kurie visam pasauliui buvo kitokie. Buvome priversti mokytis kitaip dirbti, bendrauti, mąstyti, kitaip gyventi.

  Bet gyvenimas nesustojo, tik kiek pasikeitė. Buvo vykdomi numatyti darbai, įgyvendinami įvairūs projektai, kartu su visa Lietuva minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, šventėme Elektrėnų miesto 60, Elektrėnų savivaldybės 20, Elektrėnų parapijos 30 metų sukaktis.

  Pasitikome Naujuosius 2021-uosius metus. Mūsų laukia nauji darbai, nauji iššūkiai. Tik būdami susitelkę, vieningi ir aktyvūs galime pasiekti puikių rezultatų, įveikti iškilusius sunkumus ir problemas. Tad ir šiais metais kviečiu visus savivaldybės gyventojus išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, dalytis gerąja patirtimi...

  Būkime pilietiški, sveiki, saugokime savo artimuosius ir vieni kitus!

   

                                                                                                           Meras Kęstutis Vaitukaitis


  Nuoširdus AČIŪ

            Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam dalyvavusiam bei prisidėjusiam prie šaunios Elektrėnų miesto 60-ojo jubiliejaus šventės – mažojo miesto festivalio. Buvo gera matyti gausiai susirinkusius žmones, o šventės įspūdžiai išliks dar ilgam.

           Už sveikinimus ir dalyvavimą šventėje dėkoju Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojui Jonui Liesiui, Seimo narei Laimutei Matkevičienei, Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei, Švenčionių rajono savivaldybės merui Rimantui Klipčiui, Ukmergės rajono savivaldybės merui Rolandui Janickui, AB „Ignitis gamyba“ generaliniam direktoriui ir valdybos pirmininkui Rimgaudui Kalvaičiui, Elektrėnų savivaldybės garbės piliečiui, sukūrusiam miesto himną „Elektrėnų žiburiai“, Stasiui Žlibinui ir kitiems. Už saldžius linkėjimus dėkoju Vilniaus miesto savivaldybei, už išaustą „Laimės juostą“ dėkoju tautodailininkėms Onai Patronaitienei ir Angelei Gliaudelienei.

          Nuoširdus ačiū Elektrėnų kultūros centro darbuotojams, Elektrėnų LDK Algirdo 1-osios kuopos šauliams, Elektrėnų policijos komisariato, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriams už šventės organizavimą ir visokeriopą pagalbą.

         Dėkoju Liudmilai Felčinskajai, savaitraščiams „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“ už įamžintas ir paviešintas šventės akimirkas, visiems fotografams, kurie dalijasi savo įamžintomis akimirkomis socialiniuose tinkluose.

  Ypatingą padėką reiškiu Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Ingai Kartenienei ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnei, pavadavusiai Elektrėnų seniūną, Kristinai Vitartei už ypatingą indėlį, entuziastingą kūrybinį ir organizacinį darbą, pareikalavusį begalinio atsidavimo ir meilės, organizuojant  Elektrėnų miesto jubiliejinę šventę.

  AČIŪ šauniai šventės organizatorių komandai ir visiems dalyvavusiems jubiliejinėje šventėje!

   

  Meras Kęstutis Vaitukaitis

     Mero sveikinimas  Elektrėnų savivaldybės įsteigimo 20-mečio proga

   

   


   


   

  Gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

          visiems mums šis karantino laikas yra didelis išbandymas, todėl kreipiuosi į Jus ir prašau – būkite supratingi, kantrūs, pilietiški ir labai atsakingi. Mums ypač svarbu susitelkti ir laikytis visų nurodymų, stengtis, kad koronavirusas neplistų ir būtų kuo greičiau suvaldytas. Situacija verčia priimti griežtus, tačiau būtinus sprendimus, todėl nepopuliarūs sprendimai ne tik galimi, bet tiesiog būtini. Visų ugdymo įstaigų uždarymas, darbo nuotoliniu būdu organizavimas valstybinėse, sveikatos priežiūros įstaigose ir kai kuriose privačiose įmonėse, įvairių įstaigų ar verslininkų laikinas veiklos sustabdymas – tai tik kelios iš priemonių, kurios yra net nesvarstytinos, o privalomos norint išvengti skaudžių pasekmių. Ypač svarbu šiuo laikotarpiu saugoti vaikus, pasirūpinti tėvais ir seneliais, nepamiršti kitų artimų žmonių, vienišų ir sergančių kaimynų, sunkiai besiverčiančių žmonių. Suteikime jiems pagalbą.

          Elektrėnų savivaldybėje ekstremaliąją situaciją koordinuoja ir veiklą organizuoja Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų operacijų centras, kuriam  vadovauja administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius.

        Dėkoju šio Centro nariams už supratingumą bei atsakingumą, darbą ir įvairiapusišką pagalbą šiuo sunkiu laikotarpiu savivaldybės gyventojams. Rekomendacijos ir išsami informacija skelbiama savivaldybės svetainėje specialiai sukurtame reklaminiame langelyje KORONAVIRUSAS: REKOMENDACIJOS IR SVARBI INFORMACIJA.

          Rūpinkimės savimi ir  vieni kitais, saugokime ir būkime sveiki!

   

                                                                                                     Meras Kęstutis Vaitukaitis


   

  Gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

            pasitikome  Naujuosius 2020-uosius metus. Šie metai mums ypatingi: kartu su visa Lietuva minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, švęsime Elektrėnų miesto 60, Elektrėnų savivaldybės 20, Elektrėnų parapijos 30 metų sukaktis.
            Mes gyvename viename jauniausių miestų ir vienoje jauniausių savivaldybių Lietuvoje. Daugelis esame šių įvykių liudytojai, prisidėję savo darbais, idėjomis. Tik savo kraštą mylinčių žmonių dėka yra saugomos ir kuriamos tradicijos, rašoma istorija... Dėkoju kiekvienam už indėlį kuriant žmonių gerovę, garsinant mūsų kraštą.
            Geros idėjos,  bendras darbas, visuomenės palaikymas – tai svari žmonių pagalba, būtina vykdant didžiausius ir prasmingiausius darbus.  Tad kviečiu visus savivaldybės gyventojus išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, dalytis gerąja patirtimi ... Tik visi kartu galime  sukurti mūsų Elektrėnų krašto gerovę!

                                                                                                        Meras Kęstutis Vaitukaitis


   

   Gerbiamieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

   vieni metai keičia kitus, žiemą pakeis pavasaris, vienus žmones sutinkame, kitų netenkame, džiaugiamės, liūdime, guodžiame, mylime, atgailaujame, tikime – taip sukasi gyvenimo ratas...

  Praeitais metais šventėme Lietuvos valstybingumo šimtmetį. Tai visiems priminė, kokia kaina iškovota laisvė ir nepriklausomybė ir kad svarbu ne tik iškovoti, bet ir ją išsaugoti ateinančioms kartoms. Savo prasmingais darbais, idėjomis galime prisidėti prie savo Elektrėnų krašto ir Lietuvos gerovės kūrimo.  Savivaldybėje įgyvendinti projektai pagerino gyventojų gyvenimo kokybę, paskatino plėtrą, padidino savivaldybės patrauklumą, o gyventojų  pasiekti  rezultatai garsino Elektrėnų kraštą sporto, kultūros, socialinėje ir kitose srityse.

  Geros idėjos,  bendras darbas, visuomenės palaikymas – tai svari žmonių pagalba, būtina vykdant didžiausius ir prasmingiausius darbus.  Kviečiu visus savivaldybės gyventojus būti aktyvius, išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, dalytis gerąja patirtimi... Tik visi kartu galime  sukurti savo krašto gerovę!

   

                                           Mielieji Elektrėnų savivaldybės gyventojai,

  naujų metų pradžia yra puiki proga apžvelgti praėjusius metus. 2017-aisiais pradėjome į save ir savo aplinką žiūrėti atsakingiau. Supratome, kad jokios investicijos ar europinė parama nesukurs jaukaus miesto, miestelio ar kaimo be mūsų pačių pastangų. Išmokome ne tik kurti, bet ir išsaugoti tai, ką turime. Savivaldybės miestuose renovuojami gyvenamieji namai, iniciatyvios miestelių ir kaimo bendruomenės tvarko viešąsias erdves, nebetoleruojame vandalų ir mūsų gražios gamtos niokotojų. Viskas, ką sukūrėme praėjusiais metais, – tai Elektrėnų savivaldybės žmonių darbo ir atsakingumo rezultatas. Jūs mūsų didžiausias turtas!

  Į 2018-uosius įžengiame nestokodami optimizmo. Kartu toliau dirbsime ir kursime aplinką, kad būtų gera gyventi kiekvienam Elektrėnų savivaldybės gyventojui. Švęsdami Lietuvos valstybingumo šimtmetį drąsiai žvelkime į ateitį ir būkime atsakingi valstybės piliečiai!

  ____________________________________________________________________________________

                                                       
   Būkime dėkingi už iškovotą laisvę

  Prieš dvidešimt septynerius metus Sausio 13-ąją visam pasauliui parodėme, kad esame vieningi, drąsūs ir nepalaužiami. Minėdama šį svarbų istorinį įvykį Elektrėnų savivaldybė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 12 d. uždegtos žvakės įstaigų, organizacijų, įmonių, institucijų ir gyventojų namų languose. Vakare degė simboliniai laužai, buvo aukojamos Šv. Mišios Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, vyko Elektrėnų meno mokyklos koncertas. Organizuoti renginiai seniūnijose.

  Dėkoju mūsų krašto žmonėms, kurie gynė mūsų šalies laisvę, kurie nepamiršta pagerbti žuvusiųjų atminimą ir dalyvauja šiai dienai skirtuose renginiuose, Elektrėnų meno mokyklos mokytojams, kurie dovanojo susirinkusiems gražų koncertą.    

  Vertinkime iškovotą laisvę, būkime savo šalies, Elektrėnų krašto patriotai!

     Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-08 11:56:15