Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jekaterinos Goličenko 2022 metų veiklos užduotys

Einamųjų metų užduotys ir pasiektų rezultatų, vykdant nustatytas užduotis, vertinimo rodikliai (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Koordinuoti Skyriaus veiklą, užtikrinti Skyriaus darbo drausmę,  priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis – skyriaus darbo veikla turi vykti sklandžiai, be sutrikimų ir nenutrūkstamai, turi būti savalaikis ir adekvatus reagavimas į pastebėtus tarnautojų veiklos trūkumus

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Rengti savivaldybės Strateginį 2021-2023 veiklos plano, 2022 m. savivaldybė biudžeto projektus, ankstesnių metų vykdymus. Teikti administracijos direktoriui parengtus tarybos sprendimus, užtikrinant kontroliuojančių institucijų teigiamas išlaidas

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis –  Strateginis veiklos planas, savivaldybės biudžeto projektai turi būti rengiami vadovaujantis strateginio planavimo metodika, programinio biudžeto sudarymo principais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, tarybos sprendimais, asignavimų valdytojų lėšų poreikio skaičiavimais ir administracijos padalinių parengtomis programomis bei joms įgyvendinti lėšų poreikio skaičiavimais

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

3 užduotis: Rengti tarybos sprendimų, mero potvarkių administracijos direktoriaus įsakymų  projektus kuruojamais klausimais, užtikrinti tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus, kitų teisės aktų vykdymą

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis – sprendimų projektai turi būti rengiami ir vykdomi Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, kuriuos sąlygoja valstybiniai teisės aktai, parengti dokumentai ir jų vykdymas (nevykdymas, vilkinimas) neturi būti nuginčyti teisme ar administracinių ginčų komisijoje

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

4 užduotis: Vykdyti išankstinę finansų kontrolę

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis  – išankstinė finansų kontrolė turi būti efektyvi ir užkertanti kelią neigiamoms pasekmėms

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

5 užduotis: Pagal kompetenciją nagrinėti gautus prašymus, skundus ir kitus raštus, rengti atsakymus (sprendimus), teikti konsultacijas kuruojamais klausimais

Vertinimo rodiklis: Vertinimo rodiklis kokybinis – prašymai, skundai ir kiti raštai turi būti išnagrinėti nustatyta tvarka ir terminais, priimti sprendimai (atsakymai) neturi būti nuginčyti teisme ar administracinių ginčų komisijoje

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-15 15:34:21

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika