Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, tvarka

Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, tvarka (toliau – dalyvaujamasis biudžetas) – tai tiesioginio dalyvavimo priimant vietos valdžios sprendimus procesas, kuriame savivaldybių gyventojai ir jų asocijuoti dariniai svarsto ir derasi dėl viešųjų išteklių, naudojamų vietos reikalams tvarkyti, paskirstymo. Diegiant dalyvaujamojo biudžeto priemonę savivaldybių gyventojams suteikiamas svarbesnis vaidmuo nusprendžiant, kaip ir kur tokie ištekliai gali būti geriau panaudoti;

Kviečiame teikti projektų idėjų pasiūlymą – dokumentą su priedais pagal parengtą specialią formą, kurį pateikia pareiškėjas, siūlantis projekto idėją. Tai turi būti laiku apibrėžta nekomercinė, negeneruojanti pajamų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Elektrėnų savivaldybės strateginį tikslą – vystyti ir puoselėti Elektrėnų savivaldybės gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti;

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti:

 • Elektrėnų savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs, ne jaunesnis nei 16 metų fizinis asmuo, surinkęs ne mažiau kaip 15 Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas;
 • gyventojų interesams atstovaujantis ir pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, surinkęs ne mažiau kaip 15 Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas

Vienas pareiškėjas gali pateikti vieną projekto idėjos pasiūlymą. Projekto idėja gali būti skirta arba miestui, arba kaimui.

Projektas(-ai), įgyvendinamas(-i) per biudžetinius metus (iki einamųjų metų gruodžio 20 d.), ir kurio (-ių) apimtis neviršija Elektrėnų savivaldybės biudžete numatytos sumos.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

 • projektų idėjų pasiūlymai turi būti susiję su gyvenamosios, viešosios, kultūrinės ir socialinės aplinkos, viešosios infrastruktūros gerinimu;
 • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjos pasiūlymui, kurį pasirašo ne mažiau kaip 15 asmenų;
 • projektas turi būti įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje;
 • projekto sprendimai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems projektų sprendimams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytus architektūros reikalavimus:
  • urbanistinio integralumo, funkcionalumo,
  • statybos ir kuriamos aplinkos kokybės,
  • inovatyvumo (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių urbanistinių sprendimų panaudojimas),
  • aplinkos pritaikymo visiems visuomenės nariams – universalaus dizaino principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą),
  • sprendimai turi būti racionalūs, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą.

Pareiškėjas, teikiantis projekto idėjos pasiūlymą, dėl projekto idėjos atitikties turi teisę gauti išankstinę Elektrėnų savivaldybės administracijos specialisto konsultaciją.

Pareiškėjas projekto idėjos pasiūlymą gali teikti:

 • elektronine forma, naudodamasis kvietime nurodytu būdu;
 • asmeniškai kvietime nurodytu adresu pasiūlymą pateikdamas popierine forma.

Projekto idėjos pasiūlymas, teikiamas su dokumentais popierine forma, turi būti:

 • užpildytas kompiuteriu, išspausdintas ir tinkamai pasirašytas;
 • teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: ,,Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
 • ·         projektų idėjų pasiūlymas pateikiamas Administracijos 101 kabinete, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

Pareiškėjas, teikdamas projekto idėjos pasiūlymą Administracijai kitais, nei Apraše numatyta, būdais (per kurjerių tarnybą, paštą ir kt.), prisiima asmeninę riziką ir atsakomybę, kad projekto idėjos pasiūlymas būtų gautas Administracijoje iki kvietime nurodyto galutinio projektų idėjų pasiūlymų pateikimo ir priėmimo Administracijoje termino.

Kartu su projekto idėjos pasiūlymu pateikiami priedai (vizualizacijos (jei tokių yra) ir pan.).

Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.

Bus įgyvendinamos dvi laimėjusios idėjos miestui arba kaimui, kurias 100 proc. įgyvendins Elektrėnų savivaldybės administracija ir kurioms įgyvendinti  skiriama 50 tūkst. eurų.

PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS KVIEČIAME TEIKTI IKI 2023 M. GEGUŽĖS 2 D. (IMTINAI) EL. PAŠTU idejos@elektrenai.lt arba Elektrėnų savivaldybės administracijos 101 kabinete, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-05 10:22:38

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika