Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Kontaktai
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Vicemeras
 • Darbotvarkė
 •   Savivaldybė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Turto valdymas
 • Pranešėjų apsauga
 • Vidaus kontrolės politika
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Lėšos veiklai viešinti
 • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
 • Verslui
 • Ekonominė aplinka
 • Ekonominė aplinka
 • Verslo pradžia
 • Verslo steigimo procedūros
 • Verslo vystymas
 • Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai
 • Parama verslui
 • Smulkusis verslas
 • Svečiams
 • Elektrėnų turizmo informacijos centras
 • Pažink Elektrėnų savivaldybės krašto paveldą
 • Naudingos nuorodos
 • Virtualus turas po Grabijolų kaimą bei Grabijolų pažintinį taką
 • Meras
 • Gyvenimo aprašymas
 • Kontaktai
 • Darbotvarkė
 • Gyventojų priėmimas
 • Užduoti merui klausimą
 • Veiklos ataskaitos
 • Mero sudarytos darbo grupės
 • Deklaracijos
 • Interesų konfliktų valdymas
 • Vicemerai
 • Mero patarėjai
 • Administracija
 • Struktūra ir kontaktinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuorodos
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Taryba
 • Tarybos reglamentas
 • Tarybos nariai
 • Tarybos narių darbo užmokestis
 • Tarybos narių padėjėjai
 • Tarybos kolegija
 • Frakcijos, koalicijos
 • Komitetai
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinės komisijos ir tarybos
 • Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumos 2023-2027 metų veiklos programa
 • Tarybos darbo planas, darbotvarkės ir protokolai
 • Posėdžiai
 • Tarybos posėdžių transliacija
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Veiklos ataskaitos
 • Tarybos ir mero sekretoriatas
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Galerija
 • Priėmimas į darželius
 • Lengvai suprantama kalba
 • Prieinamas bendravimo būdas
 • Administracinės paslaugos

   

   

   ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS 


  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo leidimas ir organizavimas

  Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

  Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

  Numerio pastatui, butui, patalpai ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

  Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Prašymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo

  Informacijos apie numatomų statinių projektavimą skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

  Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas 

  Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Specialiųjų reikalavimų išdavimas

  Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas

  Neįregistruotų gręžinių įteisinimas

  Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre
  BENDRASIS SKYRIUS   

   

  Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

  Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas
   CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS 


      Gyventojai, jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, ir naudojatės internetine bankininkyste, e. parašu arba m. parašu, prašymus Elektrėnų savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui galite teikti per Registrų centro savitarną.  

  Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo civilinės metrikacijos skyriuje

  Vardo, pavardės keitimo registravimas

  Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

  Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

  Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas,atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

  Gimimo registravimas

  Įvaikinimo įregistravimas

  Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

  Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

  Santuokos registravimas

  Santuokos nutraukimo registravimas

  Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

  Tėvystės pripažinimo registravimas

  Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

  Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

   


   

   FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS


  Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

  Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir / ar užskaitymas

  Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

  Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

  Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

  Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas


   
   
  SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS  

  Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Asmeninės pagalbos teikimas

  Laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Apgyvendinimo nakvynės namuose skyrimas ir organizavimas

  Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas ir organizavimas

  Pagalbos į namus paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Dušo, pirties ir skalbimo paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Maitinimo organizavimo paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybės gyventojams

  Transporto paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Smurtinį elgesį artimoje aplinkoje keitimo programos organizavimas

  Socialinė priežiūra šeimoms

  Būsto neįgaliesiems pritaikymo organizavimas

  Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos teikimas

  Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

  Vaiko laikinosios priežiūros nustatymas tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu

  Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos ir GIMK mokymų skyrimas ir organizavimas

  Globėjų išmokos, vienkartinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

  Išvadų teismui dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus

  Dienos socialinės globos paslaugos skyrimas ir organizavimas

  Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimas ir organizavimas

  Palydėjimo paslaugos jaunuoliams skyrimas ir organizavimas

   

         Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

  Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

  Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

  Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

  Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

  Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas

  Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas


      Išmokų už globojamus vaikus skyrimas ir mokėjimas

  Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

  Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

  Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas ir mokėjimas

  Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

  Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas

  Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas


     Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas

  Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas

  Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas


     Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas

  Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

  Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

  Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

  Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas

  Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

  Socialinės paramos kitais atvejais skyrimas ir mokėjimas

  Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas

  Paramos socialiniam būstui įsigyti ar išsinuomoti skyrimas

  Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

  Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

  Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas

  Dokumentų, patvirtinančių moters / vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kaip motinai arba tėvui, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, išdavimas

  Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

  Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas

  Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

   


   

   

   ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS 

    

  Kapavietės (kapo) identifikavimas

  Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas

  Kultūros paveldo objekto tvarkybos projektinių pasiūlymų derinimas

  Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto ir kitiems projektams priėmimas

  Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto ir kitus projektus priėmimas

  Vaikų registravimas dėl priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes   TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

   

  Pranešimo priėmimas ir informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto darbus gyvenamosiose vietovėse skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

  Pirminė teisinė pagalba

  Leidimo naudoti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus išdavimas

  Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

  Leidimo nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ar P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemones išdavimas   ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS 


  Asmens pranešimo (skundo) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

  Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

  Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

  Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas. Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

  Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

  Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

  Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

  Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas

  Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

  Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas  ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

   

   Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

  Prašymo dėl melioracijos statinių remonto priėmimas

  Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kartografinės medžiagos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

  Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

  Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

  Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas

  Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas

  Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas

  Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas

  Prašymo dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo / likvidavimo) melioruotoje žemėje priėmimas
   

  ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUJE IR SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS (IŠSKYRUS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJĄ)

   

  Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas

  Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

  Pažymos patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

  Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas

  Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

  Paraiškos dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

   

   


   

  SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

    

  Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

  Leidimo laidoti išdavimas

  Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

  Atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas

  Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

  Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

  Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

  Pažymos, patvirtinančios,kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

  Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

  Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

  Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

  Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

  Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

  Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

  Notarinių veiksmų atlikimas

  Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas  Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-27 14:14:56