2023-09-27 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2023-09-14

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 2023 m. rugsėjo 13 d. Nr. 01V–154

Elektrėnai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. VI.TS-35 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 7 punktu:

 1. Š a u k i u 2023-09-27 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.15 Darbotvarkės tvirtinimas.

 2.1. 10.15–10.40 Dėl Elektrėnų sveikatos centro steigimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.

2.2. 10.40–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2023 metų biudžeto pakeitimo.

2.3. 10.50–11.00 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Renata Banevičienė.

 2.4. 11.00–11.10 Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.

2.5. 11.10–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklų ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro klasių (grupių) ir mokinių klasėse (grupėse) skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo.

2.6. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

2.7. 11.20–11.25 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką 2021–2023 metų plėtros programos priemonės „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai.

Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas, Jūratė Mikalauskienė.

2.8. 11.25–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. VII.TS-20 „Dėl Elektrėnų savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.9. 11.30–11.40 Dėl kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, vidutinės kainos patvirtinimo.

2.10. 11.40–11.45 Dėl finansinės paramos skyrimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 

2.11. 11.45–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. VI.TS-201 „Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

 2.12. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2022 finansinių metų ataskaitos patvirtinimo.

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

2.13. 13.00–13.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2023 m. sąrašo patvirtinimo.

2.14. 13.05–13.10 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninei.

2.15. 13.10–13.15 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai.

2.16. 13.15–13.20 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Semeliškių g. 3 Vievyje, perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos tarnybai.

2.17. 13.20–13.25 Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai.

2.18. 13.25–13.30 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.

  

          Informacija, paklausimai.

 

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

 

Meras                                          Gediminas Ratkevičius

 

INFORMACIJA APIE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

 

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio data ir vieta

Komiteto posėdžio pradžia

Socialinių reikalų komitetas

2023-09-19

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Ūkio reikalų komitetas

2023-09-20

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

14.00 val.

Kontrolės komitetas

2023-09-25

Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salė)

15.00 val.

  

Komitetų darbotvarkės:

 

1. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas. 

2. Informacija, paklausimai.

 Tarybos sprendimų projektai publikuojami www.elektrenai.lt (TARYBA >Tarybos sprendimų projektai).

 Komitetų ir tarybos posėdžiai transliuojamas tiesiogiai www.elektrenai.lt/TARYBA/Tiesioginė transliacija

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika