Teritorijų planavimas
Poveikio aplinkai vertinimas

2024-01-04 Informacija apie parengtą UAB „DG UP Elektrėnai“ planuojamos ūkinės veiklos – sandėliavimo paskirties pastato su gamybinėmis ir administracinėmis patalpomis, Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Migūčionių k.,  Migūčionių g. 1A, statybos ir eksploatacijos informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo 

2023-10-10 Informacija apie UAB „Ekosistema“  parengtą VĮ Valstybinių miškų urėdija planuojamos ūkinės veiklos –– administracinio pastato ir lankytojų centro Elektrėnų r. sav., Pylimų k., Trakų g. 1 statybos, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

2023-05-09 Informacija apie parengtą UAB „Vievio paukščiai“ planuojamos ūkinės veiklos – vištų dedeklių auginimo infrastruktūros optimizavimo ir kiaušinių surinkimo automatizuotais transporteriais išplėtimas, Elektrėnų r. sav. , Vievio sen., Ausieniškių k., Paukštyno g. 9, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

2022-10-13 Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB "Refinis" planuojamos ūkinės veiklos - tauriųjų metalų išgavimo iš susmulkintų automobilinių katalizatorių, Pramonės g. 2, Lazdėnų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 

2022-07-08 Informacija apie parengtą projekto "RAIL BALTICA" geležinkelio linijos Kaunas - Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) programą

2020-12-10 Informacija apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimtą sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektui „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“

2020-06-22 Informacija apie UAB „Elektros pasaulis“ priimtą sprendimą dėl Elektrėnų sav. Lajaus smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2018-04-27 Dėl Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2017-12-04 Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo


2017-10-05

Informacija apie UAB „Gelmeda“ skydinių - karkasinių namų gamybos atrankos

išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Gelmeda“, Saulėtekio al. 57, Vilnius, tel. 8 698 22366.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Skydinių - karkasinių namų gamyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada – skydinių - karkasinių namų gamybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-09-22, Nr. (28.7)-A4-9783).
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Gelmeda“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, kontaktinis asmuo – Neringa Gumbrienė, tel.: 8 616 36020, el. p. [email protected].
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62 008, per 20 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, atrankos dokumentais galima darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9 (615 kab.), Vilnius, tel. 8 706 68035 arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. 8 5 274 5491, el. p. [email protected] per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.


2017-07-21

INFORMACIJA apie „Prekybos paskirties pastato Sabališkių g. 1D(1C) Elektrėnuose statybos projekto“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– UAB „IRLANDA“ Savanorių pr.136, Kaunas, tel. 861247318 , el.p: [email protected]

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, Sabališkių g. 1D(1C) Elektrėnuose statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Elektrėnų sav., Elektrėnų m., Sabališkių g. 1D(1C)

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-08-09 raštas Nr. (28.4)-A4-8195: planuojamai ūkinei veiklai ,, Prekybos paskirties pastato, Sabališkių g. 1D(1C) Elektrėnuose statyba“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informacija išsamiau galima susipažinti PAV užsakovo buveinėje UAB „Projektų rengimo biuras“ Kareivių g. 19-1,Vilnius, tel. 8 65042195, el.p [email protected].

Kam iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.870662008, el.p: [email protected] per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870668045 ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo. 


2017-07-04

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Ekobazė“  nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Ekobazė“, Stoties g. 65, Vievis, tel.  8-640-26857.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Ekobazė“ planuojama ūkinė veikla  - nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, naudojimas ir jų perdirbimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Obenių g. 38.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-06-28 raštas Nr. (28.4)-A4-6840).

 Susipažinti su išsamesne informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekobazė“ Stoties g. 65, Vievis, ir tel. 8-640-26857, darbo dienomis nuo 9 iki 15 val., per 20 darbo dienų  nuo šio pranešimo paskelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juoazapavičiaus g. 9, tel. 8-706-62008)  per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė (tel: (8 343) 97802), per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.


2016-12-01

Informacija apie parengtą „330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstravimas“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Kontaktai: projekto vadovas Valerijus Makarovas,  tel. (8 5) 278 2760, mob. tel. 8 687 93476; komunikacijos projektų vadovė Gabrielė Klusienė, tel. (8 5) 278 2794, mob. tel. 8 626 15831.
  2.  Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas. Kontaktai: projekto vadovė Jolanta Elena Paplauskienė tel. (8 37) 323 209, faks. (8 37) 337 257.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 330 kV oro linijos (toliau - OL) Lietuvos elektrinė (toliau - Lietuvos E)-Vilnius rekonstravimas. Paskirtis - elektros energijos perdavimas.
  4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius išsidėsčiusi  Elektrėnų savivaldybėje (Pastrėvio, Kietaviškių ir Elektrėnų seniūnijose), Trakų rajono savivaldybėje (Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijose), Vilniaus miesto savivaldybėje (Panerių seniūnijoje). 
  5.  PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Elektrėnų, Trakų raj. ir Vilniaus m. sav. administracijos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra.
  6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa galima per 10 darbo dienų nuo 2016 m gruodžio 6 dienos: AB „Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.) ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas  (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.); Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų ir Panerių seniūnijose (darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.) bei interneto tinklalapiuose: www.litgrid.lt, www.ardynas.lt, www.eti.lt.
  7.  Pasiūlymus galima teikti raštu: UAB „Ardynas“ Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, [email protected]; pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2016-11-10
INFORMACIJA apie projekto „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos; J. Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius; tel.: (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09; el. pašto adresas: [email protected].
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių ir Grigiškių seniūnijos; Trakų rajono savivaldybė, Lentvario seniūnija; Elektrėnų savivaldybė, Vievio, Elektrėnų, Kietaviškių ir Gilučių seniūnijos; Kaišiadorių rajono savivaldybė, Žiežmarių apylinkės ir Rumšiškių seniūnijos; Kauno rajono savivaldybė, Neveronių seniūnija.
Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą (2016-09-29, Nr. (28.1)-A4-9767), kad planuojamai ūkinei veiklai „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius-Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas.“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo galima adresu: Viešoji įstaiga „Kelių ir transporto tyrimo institutas“, I. Kanto 23, LT-44009 Kaunas; tel.: (8-37) 205658, 869888267; kontaktinis asmuo - I. Baltmiškienė.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008) per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo.


2016-10-20

INFORMACIJA apie Jokūbiškių žvyro telkinio naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: [email protected].

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Elektrėnų sav. Jokūbiškių žvyro telkinio naudojimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Naujosios Būdos k., Jokūbiškių žvyro telkinys.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-10-13, Nr. (28.7)-A4-10281).

5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: [email protected], per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, [email protected], per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. 8 706 68045, el.  p. [email protected], www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, faks. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

 

 

   
 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-06 09:13:33

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai. Slapukų politika