English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2019-06-05


             2019-05-28 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.
             Taryba išrinko Balsų skaičiavimo komisiją iš savivaldybės tarybos narių slaptam balsavimui organizuoti. Mero teikimu taryba Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi paskyrė Gediminą Ratkevičių, iki šiol dirbusį Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėju. Atsižvelgdama į mero teikimą, administracijos direktoriaus siūlymą, Elektrėnų savivaldybės taryba paskyrė Ingą Kartenienę administracijos direktoriaus pavaduotoja.
           Elektrėnų savivaldybės taryba sudarė šias Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatines komisijas: Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės, Aplinkos apsaugos, švietimo ir ugdymo projektų vertinimo, Narkotikų kontrolės, Peticijų, Tarybos veiklos reglamento rengimo, Smulkiojo verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo, Socialinės paramos teikimo, Komisija neįgaliųjų klausimams spręsti, Strateginio planavimo, Privatizavimo, Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos, Etikos, Antikorupcijos, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės, Gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo, Kultūros centrų akreditavimo, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo, Šeimos. Nuolatinių komisijų įgaliojimai trunka iki jas sudariusios tarybos kadencijos pabaigos, jeigu kiti teisės aktai ar komisijos nuostatai nenumato kitaip. Šių komisijų sudėtis skelbiama www.elektrenai.lt/Taryba.
           Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis: Audra Česonienė, NVO atstovė, Justina Zaleckienė, NVO atstovė, Asta Mikalajūnienė, NVO atstovė, Vilma Komisarenkienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Neringa Pulauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė jaunimo teisių apsaugai.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės tarybos bendruomeninių organizacijų tarybą: Vladimiras Fedotovas, Elektrėnų bendruomenės Elektrėnų krašto atstovas, Gediminas Jachimavičius, Kurkliškių kaimo bendruomenės atstovas, Beata Šeštokienė, Žebertonių bendruomenės atstovė, Loreta Karalevičienė, Semeliškių seniūnė, Kristina Vitartė, Gilučių seniūnė, Vladislava Valantavičienė, Kazokiškių seniūnė, ir tarybos nuostatus.
Atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, taryba nusprendė pakeisti Elektrėnų savivaldybės 2019 metų biudžetą.
Taryba nustatė 2019 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius privačios žemės savininkams, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai minėtų savininkų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų: Elektrėnų ir Vievio miestuose – 0,15 ha, kitose vietovėse – 3,00 ha.
Nustatyti 2019 metams nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu ar suteiktą naudotis, tarifai, lengvatos ir terminai.
Taryba nustatė Elektrėnų savivaldybės teritorijoje 2020 metams nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio tarifus.
Patvirtinta Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaita.
Taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
Taryba taip pat patvirtino Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos, Elektrėnų kultūros centro, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus, Elektrėnų meno mokyklos, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Elektrėnų sanatorinės mokyklos, Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos, Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“, Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio, Elektrėnų socialinių paslaugų centro, Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų, Elektrėnų socialinės globos, Elektrėnų šeimos namų 2018 metų veiklos ataskaitas ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius bei uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitą.
Nuspręsta sumažinti uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatinį kapitalą ir patvirtinti bendrovės įstatus.
Taryba nusprendė reorganizuoti Elektrėnų sanatorinę mokyklą prijungdama ją prie Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos, kuriai pereina visos Elektrėnų sanatorinės mokyklos teisės ir pareigos, patvirtino Elektrėnų sanatorinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą bei pakeistus Vievio gimnazijos nuostatus. 
Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Priešmokyklinio ugdymo modeliai parinkti pagal įstaigų specifiką. Kiekviena įstaiga turi galimybę kiekvienais mokslo metais siūlyti naujus, pažangius priešmokyklinio ugdymo organizavimo medelius arba pasirinkti juos pagal Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, patvirtintą Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu.
Taryba patvirtino 2019 metų Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Ji skirta Elektrėnų savivaldybės jaunimo (nuo 14 iki 18 m., besimokančio Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusio savo gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje) užimtumui vasaros atostogų metu didinti, sudarant palankias sąlygas jaunimui įsidarbinti vasaros atostogų metu. Išsamesnė informacija apie šią programą skelbiama www.elektrenai.lt/Naujienos. Praeitais metais ši programa susilaukė didelio jaunimo ir darbdavių  susidomėjimo, 15 darbdavių įdarbino 25 jaunuolius.
Sudarytos Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos ir patvirtinti jų nuostatai.
Nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą, įrašant 2 kambarių butą, esantį Vievyje.
Taryba nusprendė formuoti Vievio miesto ežero pakrančių teritorijoje esančius visus laisvus žemės sklypus, skirtus ir tinkamus naudoti rekreacijai, ir imtis priemonių dėl jų vykdymo pasitikėjimo teise.
Leista nuomoti 5 metų laikotarpiui Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nenaudojamas patalpas komercinei veiklai vykdyti, esančias  Taikos g. 6B ir Elektrinės g. 8-2 Elektrėnuose.
Perduotas Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pastatas Trakų g. 11 Vievyje  Elektrėnų savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Taryba delegavo į Vilniaus regiono plėtros tarybą Elektrėnų savivaldybės tarybos narį Raimondą Ivaškevičių.
Sudaryta Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegija: Kęstutis Vaitukaitis, Vaidas Ratkevičius, Lina Ališauskienė,  Audrius Valaiša, Raimondas Ivaškevičius, Viktoras Valiušis, Jūratė Balčiūnaitė, Tadas Blaževičius, Arvydas Vyšniauskas, Arūnas Kulboka.
Taryba pripažino netekusiu galios Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. V.TS–135 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo“.
Nuspręsta pirkti vieną vieno kambario butą Vievyje ir du vieno kambario butus Elektrėnuose ir įrašyti juos į Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą. Butai perkami įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“.
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai skelbiami www.elektrenai.lt/ Taryba/Tarybos sprendimų projektai/Tarybos sprendimai.

                                                Tarybos ir mero sekretoriatas  

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.