Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Pranešėjų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursas

  2019-10-02


  Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 (toliau – Nuostatai), Elektrėnų savivaldybės administracija skelbia 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą. Elektrėnų savivaldybės  ir valstybės biudžeto lėšomis 2020 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti planuoja skirti 52 984 Eur.
  Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
  1. Pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
  1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

  1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau  nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.
  2. Į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį.
  3. Turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo).
  4. Projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
  Projektų paraiškų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 3 d., projektų paraiškų priėmimo pabaiga –2019 m. lapkričio 4 d.
  Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais iki 15 val. 45 min.), adresu: Rungos g. 5 Elektrėnai (101 kab., I aukštas). Jei paraiška pateikiama paštu ar per kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 4 d. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.
  Paraiškų pildymo klausimais konsultuoja Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai telefonu (8 528) 58 040, el. p. asta.vitkauskiene@elektrenai.lt arba Socialinės paramos skyriuje, 133 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai.
  Nuorodos:
  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
  http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Isakymas_nuostatai2020.docx
  Projekto paraiškos forma (1 priedas)
  http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Nuostatupr.1-2020.docx
  Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
  http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Kopija-Nuostatupr.2-2020.xlsx
  Deklaracijos forma (5 priedas)
  http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/Nuostatupr.5-2020.docx
   

  Atgal Spausdinimo versija