Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių stažuotė Lenkijoje ir Vokietijoje

  2018-12-03

   

   Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ 2018 m. lapkričio 4–9 dienomis Elektrėnų savivaldybės kūrybinės komandos narės Ramunė Matonienė, Rasa Hopenienė, Elektrėnų savivaldybės metodinės tarybos pirmininkė Ingrida Tviragienė dalyvavo stažuotėje Vokietijoje ir Lenkijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje“. 
   Kartu su Kazlų Rūdos, Trakų, Kaišiadorių, Šalčininkų, Druskininkų, Varėnos, Alytaus miesto bei Alytaus rajono kolegomis Elektrėnų savivaldybės atstovai lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje Berlyne, kur buvo pristatytas PISA tyrimas ir jo svarba, poveikis mokymo metodams Vokietijoje, aptartas bendradarbiavimas su savivaldybe, mokyklomis. Didelis dėmesys skiriamas įvairių duomenų analizei ir gautoms išvadoms. Ugdymo proceso organizavimas grindžiamas duomenimis. PISA tyrimas akcentuoja ne mokinių atkurtas žinias, o gebėjimą įgytas žinias pritaikyti praktiškai. Gavus nepalankius Vokietijos PISA tyrimų rezultatus, nacionaliniu lygmeniu buvo skirtas didelis dėmesys priežastims nustatyti, daug diskutuojama, tariamasi ir įvairiais lygmenimis svarstoma, kaip gerinti mokinių pasiekimus.
   Siekiant mokinių mokymosi pažangos, padidintas pamokų skaičius, skirtas kalbų mokymuisi, įsteigta daugiau darželių, įvestas nemokamas ikimokyklinis ugdymas 2–3 m. vaikams, priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų, didesnė pagalba skirta socialiai apleistoms šeimoms, kurių vaikai gauna paramą vadovėliams, pratyboms, atidaryta daugiau visos dienos mokyklų, nors atlikti tyrimai nerodo, kad visos dienos mokykla užtikrina geresnius mokinių pasiekimus, sukurta sistema, kaip tikrinti mokinių pasiekimus.
   Stažuotės dalyviai lankėsi Berlyno Silbersteino ir vokiečių-prancūzų pradinėse mokyklose, kur turėjo galimybę stebėti pamokas, diskutavo su mokyklų vadovais. Mokytojas Vokietijoje labai gerbiamas. Mokytojo prestižas vertinamas pagal tai, kiek mokinių renkasi mokytojo profesiją. Mokytojas – profesionalus, kvalifikuotas, pasitikintis savimi. Juo pasitiki ir mokyklos vadovas, ir tėvai, ir mokiniai.
        Mokyklos atmosfera, sėkmė, mokinių pasiekimai didele dalimi priklauso nuo vadovo,  kaip jis organizuoja ugdymo procesą, kam skiria dėmesį, kaip jis geba uždegti savo kolektyvą. Siekiamybė – vadovauti mokyklai taip, kad ryte visi į ją susirinktų su šypsena, noriai. Stažuotės metu visi žavėjosi Silbersteino pradinės mokyklos vadovu, kuris stengiasi saugoti ir branginti savo mokytojus, kuris nebijo konfliktų, o juos konstruktyviai sprendžia kartu su savo mokytojais. Mokytojai jaučia direktoriaus palaikymą, akivaizdus šiltas ir atviras bendradarbiavimas siekiant mokinių pažangos.
        Mokyklų vadovai savarankiškai sprendžia įvairius su ugdymu susijusius klausimus, iškilusias problemas, apie tai raštu tik informuoja savivaldybę. Savivaldybė ir federalinės žemės meras atsakingas už viską, ko reikia mokyklai, mokymuisi, tačiau galutinį sprendimą priima mokyklos vadovas. Laisvė, mokyklų savarankiškumas, tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas, atsakomybė už savo atliekamą darbą, profesionalumas, mokyklų ir savivaldybės įsipareigojimas – sąlygos mokinių mokymosi pažangai. Mokyklos pažanga prasideda nuo santykio kūrimo.
   Apsilankę Berlyno švietimo ir šeimos reikalų departamente bei Visuomenės informavimo ir komunikacijos centre stažuotės dalyviai suprato, kad Vokietijoje organizuojamas aukšto lygio pilietinis ugdymas.
   Lenkijoje stažuotės dalyviai lankėsi Opolės regioniniame švietimo pagalbos centre, kuris užtikrina mokytojų konsultavimą ir tikslingą kvalifikacijos kėlimą, mokyklų problemos diagnozavimą ir veiksmingą jos sprendimą; buvo apžvelgta Lenkijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema, pristatyti šio centro bendradarbiavimo su savivaldybe, pagalbos mokyklai įstaigomis, mokyklomis pavyzdžiai. Regioninio švietimo pagalbos centro prioritetai susiję su vykdoma politika šalyje, kurie visiems bendri, realizuojami investicijų projektai, finansuojami ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis, tačiau kiekvienas iš jų yra pastarojo tęsinys.
   Kaip vienas iš sėkmingai įgyvendinamų projektų buvo pristatytas Eksperimentų centras, kuris sukurtas bendradarbiaujant su „Marshal Office“, Švietimo įstaigų valdyba ir Regioniniu švietimo pagalbos centru, jame buvo aplankytos 4 laboratorijos: robotikos, mechanikos, muzikos, optikos, praktiškai išbandytos veiklos, kurios siūlomos mokiniams. Į šį centrą mokiniai atvyksta visai dienai ir per patyriminius užsiėmimus ugdosi, tobulina bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Regioninio švietimo pagalbos centro ir savivaldybės bendradarbiavimo rezultatas – edukaciniai produktai, kurie padeda mokykloms tobulinti mokinių kompetencijas taikant aktyvaus mokymo metodus, eksperimentus, robotus.
   Apsilankę Bžego pagrindinėje mokykloje Nr. 6 stažuotės dalyviai turėjo galimybę pasirinktinai dalyvauti lenkų, anglų kalbų, matematikos ir gamtos pamokose. Aptarus stebėtas veiklas, buvo prieita prie išvados, kad pamokose daug dėmesio skiriama savarankiškai mokinių veiklai, taikoma kaupiamojo balo sistema, motyvuojanti mokinius aktyviai dalyvauti pamokose.
   Stažuotė Lenkijoje ir Vokietijoje leido praplėsti savo akiratį, įsivertinti savo patirtį. Norėtųsi didesnio pasitikėjimo mokytojais ir mokykla, mokyklų vadovais, laisvės ir savarankiškumo, glaudesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybių, mokyklų, švietimo skyrių, švietimo paslaugų centrų. Svarbu nebijoti vertinti mokinį ne už žinias, o per grįžtamąjį ryšį skatinti patį mokymosi procesą, kuris drąsintų mokinį siekti pažangos per tikėjimą savo individualia pažanga.

   

   

      Lyderių laikas 3 kūrybinė komanda

  Atgal Spausdinimo versija