Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Turto valdymas
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Posėdžiai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Pranešėjų apsauga
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Statybos projektų viešinimas
 • Paraiškų, prašymų formos

   

  1. Prašymas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui
  2. Prašymas Elektrėnų savivaldybės merui

  Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

  1. Prašymas specialiesiems reikalavimams išduoti
  2. Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius)
  3. Mokestis už statybą leidžiančio dokumento išdavimą (138.2 kb)
  4. Paraiška vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti
  5. Prašymas pakeisti žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą 
  6. Prašymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas
  7. Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą
  8. Prašymas išduoti leidimą, įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis
  9. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (19.0 kb)
  10. Rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą
  11. Prašymas dėl topografinės nuotraukos suderinimo
  12. Prašymas dėl geodezinės nuotraukos suderinimo
  13. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

  Archyvas

  1.      Prašymas išduoti pažymą apie darbo stažą, gautas pajamas
  2.      Likviduojamų įmonių prašymas priimti saugoti dokumentus

       

  Finansų ir strateginio planavimo skyrius

   

  Paraiškų formos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

  1. Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neterminuotam laikui (17.6 kb)
  2. Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu (37.0 kb)
  3. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ( 16.4 kb )
  4. Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ( 25.5 kb )
  5. Paraiška išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (16.6 kb)
  6. Paraiška išduoti licencijos dublikatą ( 22.0 kb )

  Paraiškų formos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

  1. Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (37.0 kb)
  2. Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (13.6 kb)
  3. Paraiška išduoti licencijos dublikatą ( 22.5 kb )

  Prašymų formos verstis prekybos naftos produktais veikla

  1. Prašymas išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis(19.2 kb)
  2. Prašymas papildyti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis(19.3 kb) 
  3. Prašymas išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis(18.1 kb)
  4. Prašymas papildyti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis(18.6 kb)
  5. Prašymas patikslinti leidimą verstis prekybos naftos produktais veikla(18.4 kb)
  6. Prašymas išduoti leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla dublikatą(18.2 kb)
  7. Prašymas sustabdyti leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla galiojimą(18.0 kb)
  8. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla galiojimo sustabdymą(18.3 kb)
  9. Prašymas panaikinti leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla galiojimą (18.1 kb)

  Prašymų formos verstis kelių transporto veikla

  1. Prašymas išduoti licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais (17.1 kb)
  2. Prašymas išduoti licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopiją (16.5 kb)
  3. Prašymas išduoti licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikatą (16.4 kb)
  4. Prašymas pakeisti licenciją (licencijos kopiją (-as) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais (16.7 kb)
  5. Prašymas išduoti leidimą (leidimus) vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (18.3 kb)
  6. Prašymas išduoti patikslintą leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi (16.6 kb)
  7. Prašymas išduoti leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikatą (16.4 kb)
  8. Prašymas išduoti leidimą (-us) vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais (17.1 kb)
  9. Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (20.4 kb)

  Teisės ir personalo administravimo skyrius

  1.   Prašymas leisti organizuoti nekomercinį renginį (43.0 kb)
  2. Pranešimas apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse (13.0 kb)

  Civilinės metrikacijos skyrius

  1. Prašymas įregistruoti kūdikio gimimą (41.0 kb)
  2. Prašymas įregistruoti santuoką (35.5 kb)
  3. Prašymas įtraukti į apskaitą santuoką (42.0 kb)
  4. Prašymas dėl civilinės būklės akto įrašo pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo (39.0 kb)
  5. Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę (40.0 kb)

   

  Socialinės paramos skyrius

        1. Prašymai piniginėms išmokoms ir paslaugoms gauti

        2. Prašymų kompensacinei technikai gauti formos

       3. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo

   Ūkio plėtros ir investicijų skyrius

       1. Prašymas, anketa įrašymo į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus

  Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

  1. Prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo
  2. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas ( fiziniams asmenims) (42.5 kb)
  3. Prašymas dėl registro duomenų pakeitimo, traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai) (fiziniams asmenims) (43.0 kb)

  4. Prašymas dėl registro duomenų pakeitimo, traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai) (juridiniai asmenys) (41.0 kb)

  5. Prašymas įregistruoti ūkį (14.4 kb)

  6. Prašymas dėl ūkininko ūkio išregistravimo (28.0 kb)

  7. Prašymas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis (15.2 kb)

  8. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (41.0 kb)

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-12 10:51:09