Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Integrali pagalba gerina negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę

  2019-03-05

  Elektrėnų socialinių paslaugų centras vykdo  Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Integrali pagalba asmens namuose Elektrėnų savivaldybės gyventojams“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0009.
  Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2016 m. gegužės 16 d. iki 2020 m. vasario 15 d.
  Projektu siekiama plėsti kokybišką integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose Elektrėnų savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems vaikams, darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
  Projekto uždavinys - stiprinti darbuotojų kompetenciją, teikti kokybiškas integralios pagalbos paslaugas, įtraukiant konsultacinę pagalbą šeimos nariams.
  Projekto veiklos:
  1 veikla. Mobiliųjų komandų darbuotojų mokymai.  Mokymų tikslas – pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, apsaugoti darbuotojus nuo rizikos veiksnių darbe. Projekte planuota, kad mokymuose dalyvaus 20 darbuotojų, tačiau jau iki 2019 m. pradžios kvalifikaciją iš projekto lėšų kėlė 29 darbuotojai, kuriems buvo organizuoti penki seminarai šiomis temomis: „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, „Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“, „Pragulų profilaktika ir priežiūra“, „Slaugos ir socialinės globos darbuotojų emocinio atsparumo lavinimas“ ir „Slaugos ir socialinių paslaugų srities darbuotojų sauga ir sveikata“. Mokymų metu integruoti horizontaliųjų principų (lyčių lygybės, lygių galimybių ir nediskriminavimo) sklaidos būdai.
  2 veikla. Integrali pagalba neįgaliųjų vaikų, darbingo amžiaus asmenų ir senyvo amžiaus asmenų namuose. Šią paslaugą teikia specialistų komanda: projekte įdarbinti slaugytojo padėjėjai, slaugytojas, masažuotojas, taip pat Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, lankomosios priežiūros darbuotojai. Nuo projekto vykdymo pradžios ši paslauga suteikta jau 66 neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Elektrėnų savivaldybėje.
  3 veikla. Konsultavimo paslaugų teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis.  Šios veiklos tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių šeimos nariams, kaip pagerinti artimųjų slaugos ir priežiūros  kokybę. Konsultavimo paslaugos suteiktos 17 asmenų.
   
  Projekto veiklos prisidės prie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimo, kurių svarbu laikytis, besirūpinant neįgaliuoju ar senyvo amžiaus žmogumi, sudarant sąlygas šeimos nariams aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, padidinti savo pajamas, išlikti aktyviais visuomeninio gyvenimo dalyviais. Visiems integralios pagalbos gavėjams sudaromos vienodos sąlygos dalyvauti projekto veikloje ir naudotis  projekto rezultatais nepaisant jų lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos.
  Gaudami kvalifikuotas integralios pagalbos paslaugas asmenys gali gyventi savo namuose neprarandant ryšio su artima aplinka ir išvengti ilgalaikės stacionarios slaugos ar globos.
  Daugiau informacijos apie projektą ir integralios pagalbos teikimą suteiks Elektrėnų socialinių paslaugų centro specialistai tel.: (8  528)  39 690, 39 804.
  Projekto vadovė  Dalytė Kutyrevienė


   

  Atgal Spausdinimo versija