Elektrėnų savivaldybė - Darbo skelbimai

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Darbo skelbimai

 

Elektrėnų savivaldybė skelbia konkursus:

švietimo įstaigos vadovo – Semeliškių  gimnazijos direktoriaus pareigybei užimti.

Buveinės adresas: Trakų g. 73, LT-21302 Semeliškės.

Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

 

Švietimo įstaigos vadovo – Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigybei užimti.

Buveinės adresas: Trakų g. 6, LT-26119 Elektrėnai.

Pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas).

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį  ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
 3. turėti Kvalifikacinių  reikalavimų valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse.            
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi būti nurodytos pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopija.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2019 m. sausio 3 d. įskaitytinai:

 • Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui 118 kab. (Rungos g. 5, Elektrėnai);
 • elektroniniu paštu ruta.bernotiene@elektrenai.lt arba jurgita.matkeviciene@elektrenai.lt;
 • registruotu laišku Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, Elektrėnai. 

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. spalio 19 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2019 m. sausio 17 d.

 • Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Jurgita Matkevičienė, vyriausioji specialistė, el. p. jurgita.matkeviciene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009.  Pateikus prašymą dalyvauti konkurse, į kompetencijų vertinimą būtina užsiregistruoti per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos. 

 

 

 

 

 

Elektrėnų socialinių paslaugų centras siūlo darbą socialiniam darbuotojui darbui su šeimomis.

Reikalavimai:

 • aukštasis socialinio darbo ar socialinės pedagogikos krypties išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas dirbti komandoje.

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu (8 528) 39 690 arba elektroniniu paštu info@soc.elektrenai.lt

 

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras nuolatiniam darbui priimtų

1. Medicinos psichologą (-ę).

Reikalavimai: būtinas aukštasis sveikatos psichologo išsilavinimas (magistro laipsnis), gebėjimas nustatyti IQ, rusų kalbos žinios – privalumas. Darbas nuo 0,5 iki 1,0 etato dienos stacionare ir ambulatoriniame priėmime. Darbo užmokestis – pagal susitarimą.

2. Socialinį (-ę) darbuotoją arba socialinio darbuotojo (-s) padėjėją.

Reikalavimai: atitinkamas išsilavinimas, kūrybiškumas, išradingumas, gebėjimas dirbti kompiuteriu. Darbas dienos stacionare. Darbo užmokestis – pagal susitarimą.

Asmuo ryšiams – direktorius Alfredas Arlauskas, tel. / faks. (8 528) 39 646, mob. +370 350 69 950, el. paštas direktorius@elpsichiatrija.lt

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIALINIS DARBUOTOJAS (-A)

Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namai ieško socialinio darbuotojo (-os) darbui  su socialinės rizikos vaikais – paaugliais berniukais nuo 14 iki 18 metų.

Darbo laikas – 13.00–21.00 (1 etatas)

Darbo užmokestis – 612 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo pobūdis:

Individualus ir grupinis darbas su vyresnio amžiaus berniukais;Socialinių, buitinių bei ugdymo paslaugų organizavimas, efektyvus ir rezultatyvus jų teikimas;Dvasinių vertybių diegimas, vaikų savarankiškumo, pareigos ir atsakomybės jausmo ugdymas;Laisvalaikio užimtumo planavimas (globos namuose plėtojami karybos ir motociklizmo užsiėmimai).

Reikalavimai:

·  Socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimas;·  Panašaus pobūdžio darbo su vaikais patirtis;·  Komandinio darbo patirtis;·  B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Mes tikimės, kad Jūs esate:

·  Motyvuotas dirbti su vaikais ir jų šeimomis;·  Atsakingas;·  Kūrybiškas.

Mes siūlome:

·  Draugišką kolektyvą;·  Lankstų darbo grafiką;·  Esant poreikiui – apgyvendinimą;Tobulėjimo galimybes.

Jei susidomėjote, siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) su prierašu SOCIALINIS DARBUOTOJAS (-A), el.p.vaikugloba@beizionys.lt. Konfidencialumą garantuojame.

Tel. pasiteirauti  +370 618 32 080, Angelė Sinkevičienė

Elektrėnų savivaldybės administracija  2018-09-20 skelbia  konkursą į Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 10 kategorijos pareigas.

  Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir  konkursą organizuojančiai įstaigai (Elektrėnų savivaldybės administracijai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:   1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti,  Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslai, ir elektroninio pašto adresas;   2.Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;   3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas). Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!       Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos, t. y. iki 2018-10-09.

  Reikalavimus pretendentui rasite VTD interneto svetainėje www.vtd.lt (skelbimo Nr.  39342). Telefonas pasiteirauti (8 528) 58009, el. paštu jurgita.matkeviciene@elektrenai.lt arba ruta.bernotiene@elektrenai.lt;

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-18 08:45:00
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
12031640
Šiandien apsilankė:
5111
Dabar naršo:
52

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.