English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
Brandos egzaminai 2020 metais

2019-11-08

2020 metais bazinė mokykla – Elektrėnų „Versmės“ gimnazija. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

                      Šiais metais kandidatai iki rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų ir technologijų, o iki lapkričio 24 d. dėl kitų brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos turės apsispręsti, kiek ir kokius brandos egzaminus jie planuoja laikyti 2020 metais, ir savo pasirinkimą raštu patvirtinti teikdami prašymą savo mokyklos direktoriui (eksternai – bazinės mokyklos (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos) direktoriui, nurodydami pasirinktus egzaminus ir jų tipus (mokyklinis, valstybinis). Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

                      Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

 1. mokiniui ir buvusiam mokiniui:

1.1. pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą;

1.2. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki pagrindinės sesijos šio egzamino datos turinčiam išlaikytą dalyko įskaitą;

1.3. pasirinktus ne individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą, ir mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus;

 1. mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą;
 2. eksternui pasirinktus brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus;
 3. III gimnazijos klasės mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios (iki 2020-06-10), eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1)  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo,  mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas perveda į pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas, sąskaitas ir naudoja jas eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

                     

Atkreipiame dėmesį:

 1. Kaip ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo vasario 25 d. iki balandžio 20 d. Įskaitos datą ir laiką nustato mokyklos vadovas.
 2. Brandos egzaminų tvarkaraštį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
 3. 2019–2020 mokslo metai yra pailginti. Atsižvelgiant į pageidavimą mažinti egzaminų, vykstančių šeštadieniais, skaičių, egzaminai, kuriuos renkasi mažiau abiturientų, integruoti į ugdymo procesą. Tik 2 egzaminai numatyti šeštadieniais.
 4. Laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kaip ir pernai, numatytas platesnis autorių pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis vertinimas. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą abiturientai ir kiti kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų šio dalyko egzamino programoje privalomų autorių. Per egzaminą bus galima naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių. Kaip ir anksčiau, jie taip pat galės naudotis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ ir dvikalbiais žodynais. Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinio darbą. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.
 5. Dėl valstybinių brandos egzaminų apeliaciją bus galima pateikti per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas vertinamas iš naujo.
 6. Nuo 2020 metų apeliacijoms dėl brandos darbo nagrinėti Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu sudaroma ne mažiau kaip 3 dalyko specialistų komisija. Apeliacijų dėl mokyklinių technologijų ir menų brandos egzaminų neteikiama.
 7. Kadangi nuo 2018 m. palaipsniui pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per egzaminus turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais, korektūros priemonėmis naudotis negalima.
 8. 2020 metais planuojama visų mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbus vertinti elektroniniu nuotoliniu būdu.
 9. Kandidatams į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar     priėmimo priemones įsinešti draudžiama (iki 2015 m. telefonas turėjo suskambėti, kad kandidatas būtų pašalintas iš egzamino patalpos).
 10. 2020 metais užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) valstybinio brandos egzamino struktūra nesikeitė – egzaminą sudaro keturios kalbinės veiklos sritys – kalbėjimas, klausymas, rašymas, skaitymas.

Pagrindinės naujovės, vykdant užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies valstybinį brandos egzaminą, įvestos 2016 metais, išlieka tos pačios, o 2019 metais  papildyta nauja nuostata dėl vertinimo išlieka ir šiemet:

 • Nesikartojančios kalbėjimo dalies užduotys;
 • Kandidatus vertins ne mokę mokytojai, o kitos mokyklos mokytojai; kalbėjimą vertinimo centre vertins vienas vertintojas, o kitas vertintojas vertins įrašą (šis vertintojas skiriamas Nacionalinio egzaminų centro).
 • Kalbėjimo dalies atliktis bus įrašoma ir įkeliama į duomenų perdavimo sistemą KELTAS.
 • Į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) kalbėjimo dalies valstybinį brandos egzaminą kandidatas gali vėluoti ne daugiau kaip 15 minučių (kitų egzaminų 30 min.). Tokiu atveju kandidatas bus įleidžiamas į vertinimo patalpą (vykdymo patalpoje jis nesiruoš).
 1. 2020 metais informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas bus vykdomas e. testavimo sistemos versija. Labai svarbu tai, kad baigti darbą elektroninėje egzamino užduoties atlikimo sistemoje kandidatas galės tik tada, kai pats sukels ir išsiųs visus atliktus praktinių užduočių failus.

Informaciją apie brandos egzaminus ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą gali suteikti Jūsų mokytojas, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, atsakinga už egzaminų organizavimą ir vykdymą, – Lina Viktoravičienė (tel. (8 528) 58 069, el. p. lina.viktoraviciene@elektrenai.lt).

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja – T. Blaževičienė (tel. (8 5) 275 0848, el. p. terese.blazeviciene@nec.lt; centras@nec.lt).

 Informaciją galima rasti brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiuose dokumentuose, kurie skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.

      Informaciją apie priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygas galite rasti www.aikos.smm.lt.

 

 

Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyr. specialistė Lina Viktoravičienė

 

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.