Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Nuorodos
 • Valstybės institucijos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Vykdomi pirkimai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • Administracinės paslaugos

  ARCHITEKTŪROS IR KRAŠTOTVARKOS SKYRIUS

  1. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas ir perregistravimas( 50.5 kb )
  2. Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas ( 42.5 kb )
  3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas (55.0 kb)

  CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

  BENDRASIS SKYRIUS

  1. Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas
  2. Dokumentų iš archyvo laikinam naudojimui išdavimas
  3. Interesantų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų dokumentais ir jų kopijų ar išrašų išdavimas
  4. Konsultacijų teikimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiantiems asmenims valstybinės kalbos viešojo vartojimo klausimais
  5. Pareiškėjo (jei jis to pageidauja) informavimas apie pateikto prašymo nagrinėjimo eigą
  6. Pažymų pensijoms gauti išdavimas
  7. Piliečių priėmimo pas merą, mero pavaduotoją ir savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją organizavimas
  8. Savivaldybės likviduojamų įmonių dokumentų priėmimas, tvarkymas, saugojimas


  FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

  1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimas ir organizavimas
  2. Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
  3. Priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko ne giminaičio globą skyrimas ir mokėjimas
  4. Kompensacijos už ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidas skyrimas ir mokėjimas
  5. Laidojimo pašalpos mokėjimas
  6. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų skyrimas
  7. Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas
  8. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
  9. Parama būstui išsinuomoti
  10. Parama būstui įsigyti

   

  VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

  1. Išvados dėl tinkamumo priimti vaiką  laikinai svečiuotis išdavimas
  2. Prašymų, pareiškimų, skundų vaiko teisių apsaugos klausimais priėmimas ir nagrinėjimas

  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATAS

        1. Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos priimtų sprendimų kopijų išdavimas

  TEISĖS IR PERSONALO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

  1. Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
  2. Prašymų, pareiškimų, skundų teisės klausimais priėmimas ir nagrinėjimas
  3. Leidimų organizuoti renginius Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose išdavimas

  ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIUS

  1. Paraiškų dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos pakeitimo į pieno pardavimo perdirbti kvotą administravimas

  SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS

  1. Charakteristikų seniūnijos gyventojams rengimas ir išdavimas (49.5 kb) (Prašymo forma) ( 32.0 kb )
  2. Gyvūnų registravimas, registravimo pažymėjimų išdavimas ( 52.0 kb ) (Prašymo forma)
  3. Gyvenamosios vietos deklaravimas ( 982.5 kb ) (Prašymo forma) ( 39.5 kb )
  4. Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas ( 56.5 kb ) Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais ( 56.0 kb )
  5. Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas ( 61.5 kb )
  6. Leidimų žemės kasimo darbams išdavimas ( 50.0 kb ) (Prašymo forma) ( 31.5 kb )
  7. Leidimų laidoti, sutikimo perlaidoti palaikus išdavimas ( 75.0 kb ) (Prašymo forma) ( 29.5 kb )
  8. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas ( 51.0 kb ) (Prašymo forma) ( 33.0 kb )
  9. Notariniai veiksmai (58.5 kb)
  10. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas ( 51.5 kb ) (Prašymo forma) ( 32.5 kb )
  11. Pažymos apie mirusiojo palaidojimo vietą seniūnijos kapinėse išdavimas ( 49.0 kb ) (Prašymo forma) ( 31.0 kb )
  12. Paraiškų gauti tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, pildymas, duomenų keitimas ( 60.0 kb ) (Prašymo forma) ( 33.5 kb )
  13. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos (K10) priėmimas ( 54.5 kb )
   (Prašymo forma) ( 105.5 kb )
  14. Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ( 63.5 kb )

  ŪKIO PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

  1. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas
  Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-29 09:22:03