Elektrėnų savivaldybė - straipsniai : 2019-05-28 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt          

Skelbimai
Archyvas
2019-05-28 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2019-05-15

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2019 m. gegužės 14 d. Nr. 01V–36
Elektrėnai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. V.TS–51, 180 punkto 1 papunkčiu:
1. Š a u k i u 2019-05-28 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.
2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1.  10.10–10.15 Dėl Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo ir slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių patvirtinimo.
2.2.   10.15–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
2.3. 10.35–10.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

2.4. 10.55–11.10 Dėl  Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo.
2.5. 11.10–11.15 Dėl  Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
2.6. 11.15–11.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

2.7. 11.20–11.30  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo.
2.8. 11.30–11.35 Dėl 2019 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
2.9. 11.35–11.40 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2019 metams.
2.10. 11.40–11.45 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo.
2.11. 11.45–11.50 Dėl žemės mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo.
2.12. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

Pertrauka 12.00 val. – 13.00 val.

2.13. 13.00–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė. 


2.14. 13.10–13.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos ataskaitos ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Sakalinskienė.

2.15. 13.15–13.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkas Vidmantas Pupininkas.
 
2.16. 13.20–13.25 Dėl Elektrėnų kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

2.17. 13.25–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė.

2.18. 13.30–13.35 Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

2.19. 13.35–13.40 Dėl Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas.

2.20. 13.40–13.45 Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos ir  2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Aldona Skučienė.

2.21. 13.45–13.50 Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sanatorinės mokyklos direktorė Marija Vaičiūnienė.

2.22. 13.50–13.55 Dėl Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Elena Janavičienė.

2.23. 13.55–14.00 Dėl Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Ringaila Jundienė.

2.24. 14.00–14.05 Dėl Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktorė Odeta Stasiulevičienė.

2.25. 14.05–14.10 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.


2.26. 14.10–14.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas.

2.27. 14.15–14.20 Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

2.28. 14.20–14.25 Dėl Elektrėnų šeimos namų 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

2.29. 14.25–14.35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
2.30. 14.35–14.45 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo mažinimo.
Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

2.31. 14.45–14.55 Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos reorganizavimo ir Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
2.32. 14.55–15.05 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ reorganizavimo ir Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

Pertrauka 15.05 val. – 15.15 val.

2.33. 15.15–15.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo.
2.34. 15.25–15.35 Dėl 2019 metų Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.
Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

2.35. 15.35–15.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir jų nuostatų patvirtinimo.
Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja sveikatos apsaugai Virginija Liepinytė-Medeikė.

2.36. 15.45–15.50 Dėl finansinės paramos skyrimo.
2.37. 15.50–15.55 Dėl finansinės paramos skyrimo.
2.38. 15.55–16.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

2.39. 16.00–16.05 Dėl Vievio miesto ežero pakrančių teritorijų formavimo.
Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

2.40. 16.05–16.10 Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Taikos g. 6B ir Elektrinės g. 8-2 Elektrėnuose nuomos.
2.41. 16.10–16.15 Dėl pastato Trakų g. 11 Vievyje perdavimo Elektrėnų savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

2.42. 16.15–16.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą.
2.43. 16.20–16.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

2.44. 16.25–16.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. V.TS–135 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pristato Bendrojo skyriaus specialistė Jolita Narkevičienė.

Informacija, paklausimai.

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.


Meras                                                                                                                      Kęstutis Vaitukaitis

 

 

Sprendimų projektai

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:

 

Socialinių reikalų komiteto posėdį
2019-05-21 (antradienį) 13.00 val., 222 kab., Rungos g. 5 Elektrėnuose

(Lina Ališauskienė, Jūratė Balčiūnaitė, Dovydas Bliujus, Gintaras Jančiauskas, Audrius Jurgelevičius, Raimondas Ivaškevičius, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Romas Sugintas,
Viktoras Valiušis, Gediminas Zagorskis)

2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.12., 2.14., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.31., 2.32., 2.33., 2.34., 2.35., 2.36., 2.37., 2.38., 2.44.


Ūkio reikalų komiteto posėdį
2019-05-22 (trečiadienį) 13.00 val., 222 kab., Rungos g. 5 Elektrėnuose

(Dmitrij Burkoj, Tadas Blaževičius, Gediminas Jachimavičius, Kęstutis Jasukaitis, Viktorija Juknevičienė, Ramūnas Kartenis, Silva Lengvinienė, Arūnas Ščerbavičius, Virgilijus Pruskas,
Vaidas Ratkevičius, Audrius Valaiša, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.4., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.15., 2.29., 2.30., 2.34., 2.36., 2.37., 2.38., 2.39., 2.40., 2.41.


Kontrolės komiteto posėdį
2019-05-27  (pirmadienį) 14.00 val., 222 kab.,  Rungos g. 5 Elektrėnuose

(Jūratė Balčiūnaitė (pirmininkė), Virgilijus Pruskas  (pavaduotojas), Gediminas Jachimavičius,
Audrius Jurgelevičius, Silva Lengvinienė, Arūnas Ščerbavičius, Vaidas Ratkevičius,
Audrius Valaiša, Viktoras Valiušis, Arvydas Vyšniauskas)


2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.12., 2.13., 2.35., 2.42., 2.43.

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Gegužė
    2019     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
12563136
Šiandien apsilankė:
2080
Dabar naršo:
22

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.