Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Viešojo intereso gynimas
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Savivaldybės gaunama parama
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Valstybės tarnautojų metų veiklos uždaviniai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Atviri duomenys
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • 2019-03-27 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

  2019-03-14

  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

  POTVARKIS
  DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

  2019 m. kovo 13 d. Nr. 01V–20
  Elektrėnai


  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–56 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 180 punkto 1 papunkčiu:
  1. Š a u k i u 2019-03-27 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.
  2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
  10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

  2.1. 10.10–10.20  Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
  Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

  2.2. 10.20–10.30  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo.
  2.3. 10.30–10.35  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano vizijos, prioritetų ir tikslų patvirtinimo.
  2.4. 10.35–10.45  Dėl paveldimo turto mokesčio.
  2.5. 10.45–10.50  Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų papildymo.
  2.6. 10.50–10.55  Dėl Elektrėnų savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
  Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

  2.7. 10.55–11.05  Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V.TS-55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.8. 11.05–11.15  Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus grupėse, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus grupėse 2019–2020 mokslo metais nustatymo.
  2.9. 11.15–11.25  Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų sanatorinę mokyklą.
  2.10. 11.25–11.35  Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“.
  Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

  2.11. 11.35–11.45  Dėl Elektrėnų savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
  Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

  2.12 11.45–11.55  Dėl Elektrėnų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose III etapo 3 kvietimo programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo.
  2.13. 11.55–12.00  Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo.
  Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

  Pertrauka nuo 12.00 iki 13.00

  2.14. 13.00–13.05  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
  2.15. 13.05–13.10  Dėl projekto ,,Pramonės g. Vievyje inžinerinės infrastruktūros plėtra“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
  2.16. 13.10–13.15  Dėl projekto ,,Sporto komplekso su 50 m baseinu Draugystės g. 20 Elektrėnuose rekonstrukcija“ pripažinimo regioninės svarbos projektu.
  2.17. 13.15–13.20  Dėl UAB ,,Veiksmo poilsinė“ projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.
  2.18. 13.20–13.25  Dėl Kelių ir gatvių įtraukimo į Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.19. 13.25–13.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. TS-270 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
  2.20. 13.35–13.45 Dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 221 Vievis – Aukštadvaris ruožo nuo 1,3 iki 1,8 km rekonstravimo ir pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo.
  2.21. 13.45–13.55 Dėl nuomos sutarties pratęsimo MB „Audalė“.
  Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

  2.22. 13.55–14.05  Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų plano 2017–2020 metams pakeitimo.
  Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

    Informacija, paklausimai.
  Elektrėnų savivaldybės tarybos V kadencijos veikla.
  Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2018 m. veiklos ataskaita.

  Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

  Meras                                                                                                                      Kęstutis Vaitukaitis

   

  Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:

  Socialinių reikalų komiteto posėdį
  2019-03-19 (antradienį) 15.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

  (Vilija Dobrovolskienė (pirmininkė), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
  Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas Sabutis, Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.13.


  Tarybos veiklos reglamento rengimo komisiją
  2019-03-20 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

  ( Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Arvydas Vyšniauskas (pavaduotojas), Algimantas Adomaitis,
  Vaida Davidavičienė, Vaidas Ratkevičius, Gediminas Ratkevičius)
  2.1.


  Ūkio reikalų komiteto posėdį
  2019-03-20 (trečiadienis) 15.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

  (Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis, Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22.


  Kontrolės komiteto posėdį
  2019-03-25 (pirmadienį) 15.00 val., tarybos posėdžio salėje, Rungos g. 5

  (Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus Paberalis (pavaduotojas), Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė, Giedrius Litvinskas, Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius,
  Kęstas Vitkauskas)

  2.1., 2.2., 2.3.

  Atgal Spausdinimo versija