Elektrėnų savivaldybė - straipsniai : 2018-08-22 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
2018-08-22 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2018-08-08

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO 

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 01V–53

Elektrėnai

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–56 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 180 punkto 1 papunkčiu:

1. Š a u k i u 2018-08-22 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.

2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas. 

10.10–10.20 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas apie 2018 m.

I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą.

Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas. 

2.1. 10.20–10.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vedėja Vaida Davidavičienė. 

         2.2.  10.25–10.35 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2017 metų veiklos ataskaitai.

         Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė. 

2.3. 10.35–10.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimo.

2.4. 10.45–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.5. 11.00–11.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.6. 11.10–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos dalinio pakeitimo.

Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko. 

2.7. 11.15–11.25 Dėl pritarimo tyrimo išvadai.

2.8. 11.25–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo 7 ir 25 punktų pakeitimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius. 

2.9. 11.30–11.40 Dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktore Irena Adomėniene.

2.10. 11.40–11.50  Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–220 patvirtinto Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.

2.11. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus klasėse ir priešmokyklinio ugdymo

vaikų skaičiaus vidurkio grupėse bei ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus grupėse 2018–2019 mokslo metais patikslinimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. 

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val. 

2.12. 13.00–13.10 Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.13. 13.10–13.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V.TS–251 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus ir dydžio Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir švietimo, kultūros ir sporto įstaigų pavyzdinių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. 

2.14. 13.20–13.30 Dėl Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos direktorė Alma Reklaitienė. 

2.15. 13.30–13.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.

2.16. 13.35–13.40 Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė. 

2.17. 13.40–13.45 Dėl savivaldybės buto Šarkinės g. 15-3 Elektrėnuose statuso pakeitimo ir nuomos.

2.18. 13.45–13.55 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijai ir Elektrėnų sav. Vievio pradinei mokyklai.

2.19. 13.55–14.00 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybai.

2.20. 14.00–14.05 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

         2.21. 14.05–14.10 Dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Grabijolų kaime Kazokiškių seniūnijoje.

         2.22.  14.10–14.20 Dėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto patvirtinimo.

2.23. 14.20–14.25 Dėl pritarimo projekto „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Vievio seniūnijoje“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

2.24. 14.25–14.30 Dėl pritarimo projekto „Socialinių paslaugų plėtra Pakalniškių kaime“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

2.25. 14.30–14.35 Dėl pritarimo projekto „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybės kaimiškoje teritorijoje“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

2.26. 14.35–14.40 Dėl pritarimo projekto „Draugystės g. Elektrėnuose rekonstrukcija, įdiegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

         Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.         

         Informacija, paklausimai. 

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

 

Meras                                                                                                             Kęstutis Vaitukaitis

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus
ir siūlo posėdžius organizuoti taip:


Strateginio planavimo komisiją
2018-08-14 (antradienį) 13.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

 (Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Virgilijus Pruskas (pavaduotojas), Arūnas Butrimavičius, Jekaterina Goličenko,  Jonas  Grybauskas, Arūnas Kulboka, Vaidas Ratkevičius, Virgaudas Šimkūnas, Viktoras Valiušis, Arvydas Vyšniauskas) 

2.3.


Socialinių reikalų komiteto posėdį
2018-08-14 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė, Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,  Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

2.2., 2.4., 2.5.,  2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16.


Tarybos kolegijos posėdį
2018-08-16 (ketvirtadienį) 13.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Laimutė Ablingienė,  Algimantas Adomaitis, Edita Kircūnienė,  Aldona Kirkliauskienė, Arūnas Kulboka, Giedrius Litvinskas, Andrejus Paberalis, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Kęstas Vitkauskas, Arvydas Vyšniauskas)

2.3.


Ūkio reikalų komiteto posėdį
2018-08-16 (ketvirtadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8., 2.15., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26.

Kontrolės komiteto posėdį
2018-08-20  (pirmadienį) 15.00 val., tarybos posėdžių salėje,  Rungos g. 5.

(Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,   Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.7.

 

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Rugpjūtis
    2018     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
11389096
Šiandien apsilankė:
4182
Dabar naršo:
118

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.