Elektrėnų savivaldybė - straipsniai : 2018-06-27 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
2018-06-27 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2018-06-14

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2018 m. birželio 13  d. Nr. 01V–41
Elektrėnai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–56 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 180 punkto 1 papunkčiu:
1. Š a u k i u 2018-06-27 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.
2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.10–10.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

 2.2.  10.15–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas.

2.3. 10.35–10.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

2.4. 10.45–10.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros dalinio pakeitimo.
2.5. 10.50–11.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.6. 11.00–11.05 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo.
2.7. 11.05–11.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų dalinio pakeitimo ir vietinės rinkliavos lengvatos nustatymo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

 2.8. 11.15–11.20 Dėl žemės sklypų Elektrėnų sav. pripažinimo neprivatizuojamais.
 2.9. 11.20–11.25 Dėl Neries g. Pilypiškių k. geografinių charakteristikų pakeitimo.
 Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 2.10. 11.25–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. V.TS–148 „Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 2.11. 11.30–11.35 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės dalyvavimui nario teisėmis Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje.
 Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

 2.12. 11.35-11.45 Dėl nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2.13. 11.45–11.50 Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose papildymo.
 2.14. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro ir Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 2.15. 13.00–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
 2.16.   13.10–13.20 Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
 2.17. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo.
 Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

 2.18. 13.40–13.50 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo.
 Pristato Bendrojo skyriaus specialistė Jolita Narkevičienė.

 2.19. 13.50–13.55 Dėl nekilnojamojo turto Semeliškių g. 36 Vievyje perėmimo iš Vievio pradinės mokyklos.
 2.20.  13.55–14.00 Dėl socialinio būsto pirkimo.
  2.21. 14.00–14.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, paraiškų nagrinėjimo ir vertinimo komisijos sudarymo.
 Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

 2.22. 14.05–14.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro  2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo  2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė.

 2.23. 14.15–14.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės sporto centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas.

 2.24. 14.25–14.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, Kristina Partikienė.

 2.25. 14.35–14.45 Dėl Vievio kultūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Vievio kultūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė.

 2.26. 14.45–14.55 Dėl Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas.

 2.27. 14.55–15.05 Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas.

 Pertrauka  nuo 15.05 val. iki 15.15 val.

 2.28. 15.15–15.25 Dėl Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis.

 2.29. 15.25–15.35 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorė Irena Adomėnienė.

 2.30. 15.35–15.45 Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Aldona Skučienė.

 2.31. 15.45–15.55 Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė Virginija Stanislovaitienė.

 2.32. 15.55–16.05 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“  vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ direktorė Angelė Budėnienė.

 2.33. 16.05–16.15 Dėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Aldona Ščiukaitienė.

 2.34. 16.15–16.25 Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Dangira Poškienė.

 2.35. 16.25–16.35 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktorė Irena Meškauskienė.
  
 Informacija, paklausimai.

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

Meras                                                                                                                     Kęstutis Vaitukaitis

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:

 

Socialinių reikalų komiteto posėdį
2018-06-19 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,
 Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33., 2.34., 2.35.

Ūkio reikalų komiteto posėdį
2018-06-20 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.19., 2.20., 2.21.

Kontrolės komiteto posėdį
2018-06-25  (pirmadienį) 15.00 val., tarybos posėdžių salėje,  Rungos g. 5.

(Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,   Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
11206835
Šiandien apsilankė:
2831
Dabar naršo:
50

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.