Elektrėnų savivaldybė - straipsniai : 2018-05-30 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
2018-05-30 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2018-05-17

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2018 m. gegužės 16  d. Nr. 01V–32
Elektrėnai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. V.TS–56 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“, 180 punkto 1 papunkčiu:
1. Š a u k i u 2018-05-30 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje Rungos g. 5 Elektrėnuose.
2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

10.10–10.20  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Elektrėnų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas „Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Elektrėnų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Misija ir strateginiai veiklos tikslai, vietinės aktualijos“.
Pristato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Elektrėnų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus.

2.1. 10.20–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

 2.2.  10.30–10.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Algimantas Adomaitis.

 2.3. 10.35–10.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
2.4. 10.45–10.55 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2018 metams.
2.5. 10.55–11.05 Dėl 2018 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
2.6. 11.05–11.15 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo.
2.7. 11.15–11.25 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo.
 2.8. 11.25–11.35 Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

 2.9. 11.35–11.45 Dėl viešųjų vietų, kuriose gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, nustatymo.


 2.10. 11.45–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 24 punkto papildymo.
 2.11. 11.50–11.55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V.TS–46 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Elektrėnų savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo.
 2.12. 11.55-12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo ir lėšų skyrimo.
 Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

 2.13. 13.00–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo 2018–2019 mokslo metams.
2.14. 13.10–13.20 Dėl 2018 metų veiklos užduočių Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo.
  Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

   2.15. 13.20–13.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. V.TS-50 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 2.16. 13.25–13.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. V.TS-78 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo.
 2.17. 13.30–13.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 m. siektinų veiklos užduočių nustatymo.
 Pristato Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Virginija Liepinytė-Medeikė.

 2.18. 13.40–13.50 Dėl Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo.
 Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Bernotienė.
 
 2.19. 13.50–13.55 Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise žemės sklypus.
 Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

 2.20. 13.55–14.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 2.21. 14.05–14.10 Dėl patalpų Elektrinės g. 8-2 Elektrėnuose suteikimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 2.22. 14.10–14.15 Dėl automobilio vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijai įgyvendinti perdavimo.
 2.23. 14.15–14.20 Dėl patalpų Rungos g. 5 Elektrėnuose suteikimo viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.
2.24. 14.20–14.25 Dėl pritarimo projekto ,,Jaunimo užimtumo skatinimas Elektrėnų savivaldybės kaimiškose teritorijose“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo skyrimo.
2.25. 14.25–14.30 Dėl nekilnojamojo daikto (buto) pirkimo.
 Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

 2.26. 14.30–14.35 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų investicijų į šilumos ūkį 2017–2020 metų plano papildymo derinimo.
 Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

 2.27. 14.35–14.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė.

 2.28. 14.40–14.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkas Vidmantas Pupininkas.

 2.29. 14.45–14.50 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

 2.30. 14.50–14.55 Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

 2.31. 14.55–15.00 Dėl Elektrėnų šeimos namų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų šeimos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

 Pertrauka  nuo 15.00 val. iki 15.10 val.

 2.32. 15.10–15.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas.

 2.33. 15.15–15.20 Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

 2.34. 15.20–15.25 Dėl Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Elena Janavičienė.

 2.35. 15.25–15.30 Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Elektrėnų sanatorinės mokyklos direktorė Marija Vaičiūnienė.

 2.36. 15.30–15.35 Dėl Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos direktorė Alma Reklaitienė.
 
 2.37. 15.35–15.40 Dėl Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Ringaila Jundienė.

 2.38. 15.40–15.45 Dėl Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktorė Odeta Stasiulevičienė.

 2.39. 15.45–15.50 Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2017 metų  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

 2.40. 15.50–15.55 Dėl Elektrėnų kultūros centro 2017 metų  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų kultūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

 2.41. 15.55–16.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2017 metų  finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaita.
 Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė.
 
 Informacija, paklausimai.

   Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos veiklos ataskaita,     uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovo veiklos ataskaita.
Pristato Elektrėnų savivaldybės meras, uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis.

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.


Meras                                                                                                                     Kęstutis Vaitukaitis

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:


Strateginio planavimo komisiją
2018-05-22 (antradienį) 13.00 val., tarybos posėdžių salėje,  Rungos g. 5.

 (Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Virgilijus Pruskas (pavaduotojas), Arūnas Butrimavičius, Jekaterina Goličenko,  Jonas  Grybauskas, Arūnas Kulboka, Vaidas Ratkevičius,
Virgaudas Šimkūnas, Viktoras Valiušis, Arvydas Vyšniauskas) 

2.3.


Socialinių reikalų komiteto posėdį
2018-05-22 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,
 Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

2.2., 2.3., 2.5., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.24., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33., 2.34., 2.35., 2.36., 2.37., 2.38., 2.39., 2.40., 2.41.


Tarybos veiklos reglamento rengimo komisiją
2018-05-23 (trečiadienį) 13.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

( Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Arvydas Vyšniauskas (pavaduotojas),  Algimantas Adomaitis,
  Vaida Davidavičienė,  Vaidas Ratkevičius,  Gediminas Ratkevičius)

2.1.

Ūkio reikalų komiteto posėdį
2018-05-23 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje, Rungos g. 5.

(Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.19.,  2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.25., 2.26., 2.28.
Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos veiklos ataskaita,     uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovo veiklos ataskaita.
Tarybos kolegijos posėdį
2018-05-28 (pirmadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,  Rungos g. 5.

(Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Laimutė Ablingienė,  Algimantas Adomaitis, Edita Kircūnienė,  Aldona Kirkliauskienė, Arūnas Kulboka, Giedrius Litvinskas, Andrejus Paberalis, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Kęstas Vitkauskas, Arvydas Vyšniauskas)

2.3.

Kontrolės komiteto posėdį
2018-05-28  (pirmadienį) 15.00 val., tarybos posėdžių salėje,  Rungos g. 5.

(Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,   Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

2.1., 2.3., 2.27.

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gegužė
    2018     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
11038975
Šiandien apsilankė:
397
Dabar naršo:
45

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.