Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Nuorodos
 • Valstybės institucijos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Vykdomi pirkimai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • 2017 metų brandos egzaminų sesijai pasibaigus

  2017-07-17

  Šių metų liepos 7 dieną baigėsi kasmet vykstanti brandos egzaminų sesija. Nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki birželio 21 d. vyko pagrindinės sesijos brandos egzaminai, o nuo birželio 22 d. iki liepos 7 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Kaip mums sekėsi laikyti brandos  egzaminus 2017 metais?

                        Nors brandos egzaminai vyksta kasmet, tačiau kiekvieni metai turi savo ypatumų. Visiems šių metų brandos egzaminų sesija buvo skirtinga: vieni džiaugėsi gautais aukštais įvertinimais, kitų netenkino gauti įvertinimai, o dar kiti kremtasi neišlaikę vieno ar kito brandos egzamino. Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas yra kriterinis (buvo norminis). Kandidatai, išlaikę VBE, gavo įvertinimus pagal šimtabalę skalę nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.

  Eil.

  Nr.

  Egzaminas

  Egzamino išlaikymo procentas Elektrėnų savivaldybėje

  Egzamino išlaikymo procentas Lietuvoje

   

  2016 m.

  2017 m.

   

  2016 m.

  2017 m.

   

  1

  Lietuvių kalba ir literatūra

  86,45

  89,73

  89,77

  89,04

   

  2

  Informacinės technologijos

  100

   100 =

  93,21

  96,98

   

  3

  Istorija

  96,49

  94,64

  98,25

  98,11

   

  4

  Matematika

  76,36

  89,82

  89,35

  94,36

   

  5

  Chemija

  100

  100 =

  98,53

  99,09

   

  6

  Užsienio (rusų) kalba

  100

  100 =

  99,35

  99,66

   

  7

  Užsienio (anglų) kalba

  95,71

  95,58

  97,9

  98,54

   

  8

  Biologija

  91,38

  90

  95,44

  97,83

   

  9

  Fizika

  95,24

  96,87

  98,19

  97,57

   

  10

  Geografija

  100

  96,55

  98,51

  98,42

   

                        *Informacija pateikta be apeliacijų rezultatų. Kartu pateikti ir eksternų rezultatai.

   

                        Brandos egzaminus laikė 233 kandidatai, 2,51 proc. mažiau nei laikė pernai. Elektrėnų savivaldybėje šešių (2016 m. buvo taip pat šešių, 2015 m. – aštuonių) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis žemesnis nei Lietuvos vidurkis, t. y. matematikos, istorijos, fizikos, geografijos, biologijos, užsienio (anglų) kalbos. Tris valstybinius brandos egzaminus mūsų savivaldybėje t. y. užsienio (rusų) kalbos, informacinių technologijų ir chemijos valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi laikiusieji. Palyginti su 2016 metų egzaminų sesija, mūsų savivaldybėje šiais metais prasčiau nei 2016 metais išlaikyti tie patys  istorijos (2016 m. neišlaikė 3,51 proc., 2017 m. – 5,36 proc.), užsienio (anglų) kalbos (2016 m. neišlaikė 4,29 proc., 2017 m. – 4,42 proc.), biologijos (2016 m. neišlaikė 8,62 proc., 2017 m. – 10 proc.) ir šįmet dar geografijos (2016 m. išlaikė 100 proc., 2017 m. neišlaikė 3,45 proc.) valstybiniai brandos egzaminai. Lietuvių kalbos ir literatūros (2016 m. neišlaikė 13,55 proc.,  2017 m. – 10,27 proc.), fizikos (2016 m. neišlaikė 4,76 proc., 2017 m. – 3,13 proc.) ir matematikos (2016 m. neišlaikė 23,64 proc., 2017 m. – 10,18 proc.) valstybinių brandos egzaminų 2017 m. išlaikiusiųjų daugiau nei 2016 metais.   

                        Džiaugiamės lietuvių kalbos ir literatūros bei informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatais. 2017 metais lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą išlaikiusiųjų Elektrėnų savivaldybėje 0,69 proc. daugiau nei Lietuvoje ir mokinių pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį 6,09 proc. daugiau nei šalyje. Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą Elektrėnų savivaldybėje išlaikė visi laikiusieji, o mokinių pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį 10,43 proc. daugiau nei Lietuvoje.

   Reikėtų pasidžiaugti, kad 2017 m. matematikos valstybinio brandos egzamino savivaldybėje neišlaikė 10,18 proc. laikiusiųjų, nors tai 4,54 proc. daugiau nei Lietuvoje, tačiau lyginant su pastarųjų trejų metų rezultatais – tai ženkliai geresnis rezultatas (2014 m. neišlaikė 29,03 proc., 2015 m. - 28,89 proc., 2016 m. – 23,64 proc.), Lietuvoje šio egzamino 2017 m. neišlaikė 5,64 proc., 2016 m. neišlaikė 10,65 proc., 2015 m. neišlaikė 9,26 proc., o 2014 m. 11,91 proc. laikiusiųjų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad  2017 m. matematikos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 71,67 proc. kandidatų – tai antras pagal populiarumą valstybinis brandos egzaminas mūsų savivaldybėje, o 2017 m. išlaikiusiųjų procentas didesnis 18,85 proc. lyginant su 2014 metais.

   Lietuvoje 2017 m. valstybinių brandos egzaminų sesija sėkmingesnė nei 2016 m. Tik lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų išlaikymo procentas Lietuvoje 2017 m. neženkliai mažesnis nei 2016 m.

                        Elektrėnų savivaldybėje 2010 m. buvo pats aukščiausias visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis (95,5 proc.) nuo 2004 metų. 2017 m. mums sekėsi geriau nei pastaruosius trejus metus (2014 m. – 88,53 proc., 2015 m. – 88,59 proc., 2016 m. – 90,06 proc., 2017 m. – 93,06 proc.). 2017 m. Lietuvoje išlaikymo procentas 95,46 proc. (2014 m. - 92,66 proc., 2015 m. – 95,19 proc., 2016 m. – 94,18 proc.).       

  Kandidatų, gavusių 86  ir daugiau balų, 2017 metais 10,23 proc. (2016 m. – 10,45 proc.), Lietuvoje – 16,28 proc. (2016 m. – 13,52 proc.)

                        Lygiai

  Elektrėnų savivaldybėje

  2017 m., proc.

  Lietuvoje 2017 m., proc.

  Neišlaikė

  6,94

  4,54

  Patenkinamas (16–35)

  38,01

  31,42

  Pagrindinis (36–85)

  44,7

  47,69

  Aukštesnysis  (86–99)

  8,96

  13,54

  Šimtukas

  1,26

  2,74

                        Vertindami išlaikymo pagal lygius situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje, galime pastebėti, kad Elektrėnų savivaldybėje kandidatų, turinčių žemus mokymosi pasiekimus 8,99 proc. daugiau nei Lietuvoje, kandidatų, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, Elektrėnų savivaldybėje 2,99 proc. yra mažiau nei Lietuvoje. Šiais metais Elektrėnų savivaldybėje 6,06 proc. mažiau nei Lietuvoje kandidatų, kurie pasiekė aukštesnįjį ir 100 balų lygius.

                        Analizuojant Elektrėnų savivaldybės neišlaikiusių VBE kandidatų metinius įvertinimus, dalyko mokymosi kursą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 56,86 proc. neišlaikiusių metiniuose dalykų įvertinimuose turėjo ketvertus arba penketus, deja, net 43,14 proc. metiniuose įvertinimuose turėjo aukštesnius įvertinimus. Išplėstiniu kursu mokėsi 66,67 proc. neišlaikiusių kandidatų ir 33,33 proc. mokėsi bendruoju kursu.

                        Visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 2017 m. 3 proc. didesnis nei  2016 m.,  Lietuvoje išlaikymo vidurkis 2017 m. – 1,24 proc. didesnis nei 2016 metais.

                        Be galo džiugu, kad ir 2017 m. Elektrėnų savivaldybėje yra 10 šimtukų (2016 m. buvo 11 šimtukų). Didžiuojamės Povilu Zaremba, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientu, kuris šiemet baigė gimnaziją su pagyrimu ir gavo 100 balų įvertinimą už matematikos valstybinį brandos egzaminą, Nerijumi Kaminsku, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientu, kuris šiemet gavo 100 balų už matematikos ir informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus, Andriumi Bagaliūnu, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientu, kuris šiemet gavo 100 balų už informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą, Rimante Jagelavičiūte, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abituriente, kuri šiemet gavo 100 balų už lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, Gintare Navakauskaite, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abituriente, kuri šiemet gavo 100 balų įvertinimą už lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, Auguste Pukalskaite, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos abituriente, kuri šiemet gavo 100 balų už užsienio (anglų) kalbos ir  istorijos valstybinius brandos egzaminus, Raimonda Pileckaite, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos abituriente, kuri šiemet gavo 100 balų už užsienio (anglų) kalbos valstybinį brandos egzaminą ir Aiste Girčyte, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos abituriente, kuri šiemet gavo 100 balų už užsienio (anglų) kalbos valstybinį brandos egzaminą.

                        Abiturientams, kurie už valstybinius brandos egzaminus gavo 100 balų vertinimus, buvo įteiktos Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėkos ir atminimo dovanėlės.

                        Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro administracijoms, vyr. vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams už sklandų brandos egzaminų vykdymą, už pagalbą organizuojant ir vykdant valstybinius brandos egzaminus. Tikime, kad ir 2018 metų brandos egzaminų sesija vyks sklandžiai, o rezultatai bus geresni nei 2017 metų.

   

  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

  vyr. specialistė Lina Viktoravičienė

  Atgal Spausdinimo versija