Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Įstaigų vadovų metinės užduotys
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Nuorodos
 • Valstybės institucijos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • VVG
 • Jaunimas
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO tarybos kontaktai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Vykdomi pirkimai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • 2017-08-23 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

  2017-08-10

  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

  POTVARKIS
  DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

  2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 01V–91
  Elektrėnai

  1. Š a u k i u  2017-08-23 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnai.
  2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
  10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

  10.10–10.20 Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimas apie 2017 m.
  I pusmečio tarybos sprendimų vykdymą.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas.

  2.1. 10.20–10.30 Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus (Kontrolės ir audito tarnybos) 2016 metų veiklos ataskaitai.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė.

   2.2. 10.30–10.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo.
  2.3. 10.40–10.50 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
  2.4. 10.50–11.00 Dėl ilgalaikės paskolos garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
  Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

  2.5. 11.00–11.10 Dėl Eugenijaus Vedecko skyrimo į Vievio meno mokyklos direktoriaus pareigas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio įgaliojimo.
  2.6. 11.10–11.20 Dėl 2012-07-13 nuomos sutarties Nr. 01S-6 nutraukimo.
  Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

  2.7. 11.20–11.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2017–2018 mokslo metais patikslinimo.
  2.8. 11.30–11.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. V.TS–91 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių švietimo įstaigose 2017–2018 m. m. patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
  2.9. 11.40–11.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbo laiko suderinimo.
  Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

  2.10. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro autobuso naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos įkainių nustatymo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė.

  Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

  2.11. 13.00–13.05 Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų šeimos namams.
  Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

  2.12. 13.05–13.10 Dėl leidimo VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui nuomoti posėdžių salės patalpas.
  2.13. 13.10–13.20 Dėl specialistų poreikio suderinimo ir pritarimo studijų apmokėjimui.
  2.14. 13.20–13.30 Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Pristato Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Virginija Liepinytė-Medeikė.

  2.15. 13.30–13.50 Dėl pritarimo Elektrėnų ledo rūmų operatoriaus (nuomininko) atrankos viešojo konkurso sąlygoms.
  Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Aleksiūnienė.

  2.16. 13.50–14.10 Dėl 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Elektrėnų savivaldybės dalies dalinio pakeitimo.
     2.17. 14.10–14.15 Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų miesto ugdymo įstaigos „Pasaka“ ugdymo infrastruktūros gerinimas“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.
     2.18. 14.15–14.20 Dėl pritarimo projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.
  2.19. 14.20–14.25 Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.

  Pertrauka nuo 14.25 val. iki 14.35 val.

  2.20. 14.35–14.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. V.TS–266 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.21. 14.45–14.50 Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos.
  2.22. 14.50–14.55 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jo perdavimo sveikatos priežiūros įstaigoms.
  2.23. 14.55–15.00 Dėl papildomų patalpų nuomos UAB Ortoptikos centrui.
  2.24. 15.00–15.05 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. V.TS–25 „Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti“ panaikinimo ir įgaliojimų suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.
  Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

  2.25. 15.05–15.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės gatvių, vietinių kelių ir žaliųjų plotų priežiūros ir tvarkymo įkainių patvirtinimo.
  2.26. 15.25–15.30 Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo.
  Pristato UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius infrastruktūrai, pavaduojantis generalinį direktorių, Vytas Barzdaitis.

  Informacija, paklausimai.

  Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Elektrėnų savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai) arba  Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, Vilnius).


  Meras                                         Kęstutis Vaitukaitis

   

  Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:


  Ūkio reikalų komiteto posėdį
  2017-08-16 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)


  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.10., 2.12., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.26.

  Socialinių reikalų komiteto posėdį
  2017-08-17 (ketvirtadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
  Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,
   Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

  2.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.17., 2.18., 2.19., 2.22.

  Kontrolės komiteto posėdį
  2017-08-21 (pirmadienį) 15.00 val.,  tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Dmitrij Burkoj,  Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,  Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.15., 2.20.

  Atgal Spausdinimo versija