Mero meniu
 • Gyvenimo aprašymas
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero žodis
 •   Savivaldybė
 • Apie savivaldybę
 • Herbai
 • Žemėlapis
 • Elektrėnų kraštas
 • Garbės piliečiai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • Administracija
 • Kontaktai
 • Savivaldybės administracijos darbo laikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Įstaigos, įmonės
 • Komisijos ir darbo grupės
 • Vadovų strateginiai tikslai ir pagrindiniai metų veiklos uždaviniai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Direktoriaus norminiai aktai
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Veiklos sritys
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Veiklos ataskaitos
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Vadovų darbotvarkės
 • Biudžetas
 • Vykdomi projektai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Ilgalaikiai įsipareigojimai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
 • Prašymai
 • Administracinės paslaugos
 • Atmintinės
 • Elektroniniai valdžios vartai
 • Elektroninės paslaugos
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Nuorodos
 • Valstybės institucijos
 • Valdžios elektroniniai vartai
 • Investicijos
 • Turto pardavimas viešo aukciono būdu
 • Privatizuojami objektai
 • NVO
 • NVO taryba
 • NVO tarybos nuostatai
 • NVO naudingos nuorodos
 • Veiklos finansavimo galimybės
 • Vietos bendruomenės
 • VVG
 • Jaunimas
 • Skelbimai
 • Darbo skelbimai
 • Įvairūs
 • Bešeimininkiai statiniai
 • Teritorijų planavimo skelbimai
 • Viešieji pirkimai
 • Taisyklės
 • Pirkimų planai
 • Vykdomi pirkimai
 • Pasirašytos sutartys
 • Įmonės, įstaigos
 • Viešieji pirkimai
 • Informacija
 • Bendra informacija
 • Autobusų grafikai
 • Renginiai
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • LSA atstovas Briuselyje
 • Korupcijos prevencija
 • Nuotraukų galerija
 • Elektroninės demokratijos sistema
 • Tiesioginė tarybos posėdžio transliacija
 • Kokybės vadyba
 • Mobilizacija ir civilinė sauga
 • Policija
 • 2017-06-28 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

  2017-06-15

  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

  POTVARKIS
  DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO


  2017 m. birželio 14 d. Nr. 01V–82
  Elektrėnai


  1. Š a u k i u 2017-06-28 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnai.
  2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
  10.00–10.05 Darbotvarkės tvirtinimas.

  2.1. 10.05–10.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

  2.2. 10.10–10.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2.3. 10.20–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo.
  2.4. 10.30–10.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.5. 10.40–10.50 Dėl Užimtumo didinimo programos, Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos nuostatų  ir komisijos sudėties patvirtinimo.
  2.6. 10.50–10.55 Dėl UAB „Donersa“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
  2.7. 10.55–11.00 Dėl UAB „Liregus“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.
  Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

  2.8. 11.00–11.05 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
  2.9. 11.05–11.15 Dėl Kurkliškių kaimo kapinių statuso.
  Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

  2.10.   11.15–11.25 Dėl Komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti nuostatų patvirtinimo.
  2.11. 11.25–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatų patvirtinimo.
  2.12.   11.35–11.40 Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
  2.13. 11.40–11.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pakeitimo.
  2.14. 11.45–11.50 Dėl Ankstyvosios intervencijos programos Elektrėnų savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.
  2.15.   11.50–11.55 Dėl finansinės paramos skyrimo.
  2.16. 11.55–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.
  Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė.

  Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

  2.17. 13.00–13.10 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų ligoninės strateginio veiklos plano tvirtinimo atidėjimo.
  2.18. 13.10–13.20 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  2.19. 13.20–13.30 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2017–2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  2.20. 13.30–13.40 Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017–2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  2.21. 13.40–13.50 Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2017–2020 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  Pristato Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Virginija Liepinytė-Medeikė.

  2.22. 13.50–14.00 Dėl Atlyginimo dydžio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį švietimą Elektrėnų savivaldybės meno mokyklose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.23. 14.00–14.05 Dėl Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
  Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

  2.24. 14.05–14.10 Dėl Elektrėnų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

  2.25. 14.10–14.20 Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinimui, savivaldybės biudžetinės įstaigos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte ir Projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Grybauskas.

  2.26. 14.20–14.30 Dėl  pritarimo Elektrėnų ledo rūmų operatoriaus atrankai.
  2.27. 14.30–14.35 Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo valstybės nuosavybėn.
  2.28. 14.35–14.40 Dėl papildomų patalpų nuomos UAB „Deinava“.
  Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

  2.29. 14.40–14.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės kontrolierė Danguolė Kliucevičienė.

  2.30. 14.50–15.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas.

  Pertrauka  nuo 15.00 val.  iki 15.10 val.

  2.31. 15.10–15.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkas Vidmantas Pupininkas.

  2.32. 15.15–15.20 Dėl Vievio kultūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Vievio kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė.

  2.33. 15.20–15.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų savivaldybės sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės sporto centro direktorius Alfredas Antanas Vainauskas.

  2.34. 15.25–15.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė.

  2.35. 15.30–15.35 Dėl Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktorius Egidijus Kontrimas.

  2.36. 15.35–15.40 Dėl Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktorius Gintaras Dobilaitis.

  2.37. 15.40–15.45 Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktorė Irena Adomėnienė.

  2.38. 15.45–15.50 Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Aldona Skučienė.

  2.39. 15.50–15.55 Dėl Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė Elena Janavičienė.

  2.40. 15.55–16.00 Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Angelė Pačėsienė.

  2.41. 16.00–16.05 Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Dangira Poškienė.

  2.42. 16.05–16.10 Dėl Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ vyriausioji buhalterė Aušra Raulinaitienė.

  2.43. 16.10–16.15 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Komparskienė.

  2.44. 16.15–16.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Ringaila Jundienė.

  2.45. 16.20–16.25 Dėl Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristato Elektrėnų sav. Pylimų lopšelio-darželio direktorė Odeta Stasiulevičienė.

  2.46. 16.25–16.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
  2.47. 16.30–16.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio pavadinimo pakeitimo ir Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželio „Gandriukas“ nuostatų patvirtinimo.
  Pristato Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio direktorė Angelė Budėnienė.

  2.48. 16.35–16.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Pukėnienė.
   
  2.49. 16.45–16.50 Dėl  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V.TS–55 patvirtintų Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priedo 2 ir 3 lentelių pakeitimo.
  16.50–16.55 Uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovo veiklos ataskaitos už 2016 metus pateikimas.
  Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

  Informacija, paklausimai.

  Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Elektrėnų savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (adresas: Rungos g. 5, Elektrėnai) arba  Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas: Žygimantų g. 2, Vilnius).


  Meras                                                                                                                      Kęstutis Vaitukaitis

   

  Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:

  Socialinių reikalų komiteto posėdį
  2017-06-20 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė, Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka,
   Rimantas Edvardas  Sabutis, Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.7., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15.,  2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24., 2.25., 2.30., 2.32., 2.33., 2.34.,  2.35., 2.36., 2.37., 2.38., 2.39.,  2.40., 2.41., 2.42., 2.43., 2.44., 2.45., 2.46., 2.47., 2.48.

  Ūkio reikalų komiteto posėdį
  2017-06-21 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.8., 2.9., 2.15., 2.26., 2.27., 2.28., 2.30., 2.31., 2.48., 2.49.

  Kontrolės komiteto posėdį
  2017-06-26 (pirmadienį) 14.00 val.,  tarybos posėdžių salėje,
   Rungos g. 5.

  (Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Dmitrij Burkoj,  Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,  Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

  2.1., 2.2., 2.3., 2.29., 2.30., 2.37., 2.48.

   

   

  Atgal Spausdinimo versija