English

Elektrėnų savivaldybės administracija. Biudžetinė įstaiga, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188756190. Tel. (8 528) 58 000, El. p. administracija@elektrenai.lt

Skelbimai
Archyvas
2017-05-24 10.00 val. šaukiamas Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis

2017-05-11

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO


2017 m. gegužės 10 d. Nr. 01V–64
Elektrėnai


1. Š a u k i u 2017-05-24 10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Rungos g. 5, Elektrėnai.
2. T e i k i u  tarybai svarstyti šiuos klausimus:
10.00–10.05 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.05–10.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 2016 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
2.2. 10.15–10.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2017 metų biudžeto pakeitimo.
2.3. 10.25–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo bei kaimo plėtros programos lėšų skirstymo komisijos, sudarytos Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. V.TS–66, sudėties dalinio pakeitimo.
2.4. 10.30–10.40 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2017 metams.
2.5. 10.40–10.50 Dėl 2017 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.
2.6. 10.50–11.00 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
2.7. 11.00–11.10 Dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo.
2.8. 11.10–11.15 Dėl UAB „Donersa“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
2.9. 11.15–11.20 Dėl Česlovo Slavinsko atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.
Pristato Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko.

2.10. 11.20–11.30 Dėl bylos baigimo taikos sutartimi.
2.11. 11.30–11.35 Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
2.12. 11.35–11.40 Dėl Triukšmo prevencijos Elektrėnų savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
2.13. 11.40–11.45 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.
Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius.

2.14. 11.45–11.50 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.
Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius.

2.15. 11.50–12.00 Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas.

Pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

2.16. 13.00–13.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.17. 13.10–13.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių švietimo įstaigose 2017–2018 m. m. patvirtinimo.
Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys.

2.18. 13.20–13.30 Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje. II etapas“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo.
2.19. 13.30–13.35 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo biudžetinei įstaigai Beižionių vaikų globos namams.
2.20. 13.35–13.45 Dėl nekilnojamojo turto Draugystės g. 20, Draugystės g. 24 ir Rungos g. 18A Elektrėnuose naudojimo.
2.21. 13.45–13.50 Dėl aikštelės, esančios Stoties g. 61F, Vievis, nuomos.
2.22. 13.50–13.55 Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6A Elektrėnuose nuomos sutarties pratęsimo Lidijai Ivanovei.
2.23. 13.55–14.05 Dėl asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų prioritetinės eilės patvirtinimo.
2.24. 14.05–14.10 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
Pristato Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas.

2.25. 14.10–14.20 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
2.26. 14.20–14.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. darbo plano patvirtinimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Sakalinskienė.

2.27. 14.30–14.40 Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė.

2.28. 14.40–14.50 Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų socialinės globos namų vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė.

2.29. 14.50–15.00 Dėl Elektrėnų šeimos namų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų šeimos namų vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų šeimos namų direktorė Vida Rakauskienė.

Pertrauka  nuo 15.00 val.  iki 15.10 val.

2.30. 15.10–15.20 Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro direktorė Edita Kizlienė.

2.31. 15.20–15.30 Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų sanatorinės mokyklos direktorė Marija Vaičiūnienė.

2.32. 15.30–15.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
2.33. 15.40–15.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų 15.10. ir 38 punktų pakeitimo.
Pristato Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Genė Dapkevičienė.

2.34. 15.50–16.00 Dėl Elektrėnų kultūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius.

2.35. 16.00–16.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė.

2.36. 16.10–16.20 Dėl Elektrėnų meno mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius. 

2.37. 16.20–16.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos mokytoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Edita Šukienė.

2.38. 16.30–16.40 Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
Pristato Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos direktorė Alma Reklaitienė.

2.39. 16.40–16.50 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo.
Pristato uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ generalinis direktorius Ričardas Leckas.

Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Meras                                                                                                                      Kęstutis Vaitukaitis

 

 

Meras paskirstė komitetams svarstytinus klausimus ir siūlo posėdžius organizuoti taip:


Strateginio planavimo komisiją
2017-05-16 (antradienį) 13.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

 (Kęstutis Vaitukaitis (pirmininkas), Virgilijus Pruskas (pavaduotojas), Arūnas Butrimavičius, Jekaterina Goličenko,  Jonas  Grybauskas, Arūnas Kulboka, Vaidas Ratkevičius,
Virgaudas Šimkūnas, Viktoras Valiušis, Arvydas Vyšniauskas) 

2.1.

Socialinių reikalų komiteto posėdį
2017-05-16 (antradienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Audrius Jurgelevičius (pirmininkas), Silva Lengvinienė (pavaduotoja), Lina Ališauskienė,
Vilija Dobrovolskienė, Edita Kircūnienė, Arūnas Kulboka, Rimantas Edvardas  Sabutis,
 Daiva Vileikienė, Kęstas Vitkauskas, Gediminas Zagorskis)

2.1., 2.2., 2.15., 2.16., 2.17., 2.25., 2.26., 2.27., 2.28., 2.29., 2.30., 2.31., 2.32., 2.33.,  2.34., 2.35., 2.36., 2.37., 2.38.

Ūkio reikalų komiteto posėdį
2017-05-17 (trečiadienį) 14.00 val., tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Andrejus Paberalis (pirmininkas), Henrikas Petrauskas (pavaduotojas), Laimutė Ablingienė, Algimantas Adomaitis,  Dmitrij Burkoj, Kęstutis Jasukaitis, Ramūnas Kartenis, Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas, Arvydas Pukalskas, Vaidas Ratkevičius, Viktoras Valiušis, Vytautas Vėželis, Arvydas Vyšniauskas)

2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21.,  2.22., 2.23., 2.24., 2.39.

Kontrolės komiteto posėdį
2017-05-22 (pirmadienį) 15.00 val.,  tarybos posėdžių salėje,
 Rungos g. 5.

(Algimantas Adomaitis (pirmininkas), Andrejus  Paberalis (pavaduotojas), Dmitrij Burkoj,  Audrius Jurgelevičius, Edita Kircūnienė,  Aldona Kirkliauskienė, Giedrius Litvinskas,  Henrikas Petrauskas, Vaidas Ratkevičius, Kęstas Vitkauskas)

2.1., 2.2., 2.11.

Atgal Spausdinimo versija
Elektrėnų meras

Kęstutis VaitukaitisElektrėnų savivaldybės meras
Naujienlaiškis
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo:
2005-06-16
Iš viso apsilankė:
9739967
Šiandien apsilankė:
1004
Dabar naršo:
54

© Elektrėnų savivaldybė. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.